Baza ekspertów


Logo wpisu Grupa INVESTIN

Grupa INVESTIN

Grupa INVESTIN

Opis oferowanych usług

Grupa INVESTIN rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów oraz inwestycje Venture Capital. Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, akceleracji i finansowania, zapewniają odpowiednie możliwości i kompetencje do rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć oraz pozyskiwania najlepszych technologii. Doradca na globalnym rynku innowacji W ramach świadczonych usług komercyjnych Grupa INVESTIN wspiera przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze internacjonalizacji, działalności B+R oraz transferu i komercjalizacji technologii. Wnosimy istotną wartość dodaną w strategiczne procesy rozwojowe. W toku 15 lat intensywnej działalności zbudowaliśmy bogate portfolio partnerów poparte szerokimi referencjami. Współpracując z licznym gronem ekspertów, rzeczników patentowych, analityków i konsultantów kompleksowo doradzamy i szkolimy w zakresie rozwoju i komercjalizacji innowacji, w tym: strategii internacjonalizacji, planów rozwoju eksportu, wyceny wyników prac badawczo-rozwojowych, ochrony własności intelektualnej, rynkowych analiz technologii, projektowania ścieżek komercjalizacji, oceny aspektów prawnych i podatkowych. Partner szkoleniowy z obszaru komercjalizacji Grupa INVESTIN jest twórcą i właścicielem Akademii Komercjalizacji® – pierwszego na polskim rynku kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego dostarczającego wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w procesie skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii firmom, instytucjom i klientom indywidualnym. Akademia składa się z 8 komplementarnych bloków tematycznych: zarządzanie innowacjami, prawo w procesie komercjalizacji, inwestycje B+R i podatki, własność intelektualna i przemysłowa, potencjał komercyjny projektu, rozwój biznesu technologicznego, technologia i jej zastosowania, finansowanie innowacji. Akcelerator nowych technologii Portfolio Grupy INVESTIN obejmuje innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną i/lub unikalny know-how branżowy, takie jak m.in: oprogramowanie do zdalnego monitorowania badań klinicznych, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i system automatycznej elektronicznej windykacji wierzytelności. Fundusz Venture Capital w organizacji Realizując strategię rozwoju, Grupa INVESTIN przygotowuje do uruchomienia fundusze Venture Capital, w tym duży cross-sektorowy wehikuł inwestycyjny a także fundusze zalążkowe adresowane do konkretnych branż i sektorów gospodarki, takich jak: technologie materiałowe, zasoby naturalne i energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, technologie bezpieczeństwa i podwójnego zastosowania oraz obszar ochrony zdrowia i urządzeń medycznych. Ekosystem Grupy INVESTIN uzupełnia Fundacja Zaawansowanych Technologii, twórca programu E(x)plory – unikalnej inicjatywy kreującej i promującej kulturę naukową oraz innowacje w Polsce i na świecie.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Grupa INVESTIN

NIP: 5252245152

Adres www: http://www.investin.pl

Obszary współpracy

Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"