Baza technologii


Logo wpisu Homogenizator statyczny

Homogenizator statyczny

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Wynalazek służy do zmiany morfologii przepływającego czynnika ciekłego składającego się z dwóch lub więcej składników. Zasada działania tego urządzenia polega na kierowaniu cieczy dwu lub kilku składnikowych na sekcje homogenizatora. Przepływ przez dysze cieczy wieloskładnikowych pozwala na rozdział strug, następnie ich krzyżowanie i zderzanie ze sobą oraz nieruchomymi elementami homogenizatora. W efekcie uzyskuje się dodatkowo turbularyzację przepływu polepszającą jakość homogenizacji. Zastosowanie homogenizatora umożliwia spalanie emulsji paliwowo – wodnych w wyniku tak zwanych wtórnych mikro eksplozji rozdrobnionych kropel wody powodując lepsze rozpylenie paliwa, tym samym lepsze spalanie zbliżone do całkowitego i zupełnego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Aspekt innowacyjny wynalazku: prosta budowa, tańsza konstrukcja, brak elementów ruchomych, budowa modułowa i możliwość dobierania elementów do potrzeb w różnych konfiguracjach, poprawa warunków spalania paliw normatywnych i emulsji paliwowo-wodnych, zmiana morfologii odpadów ropopochodnych i wykorzystanie energii chemicznej w nich zawartej w procesie spalania. szeroki zakres ilości homogenizowanych paliw, możliwość wytwarzania emulsji paliwowo – wodnych.

Zastosowanie rynkowe

Dla armatorów, stoczni, producentów cieczy roboczych, przedsiębiorstw energetyki lądowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

NIP: 8513171320

Adres www: http://www.innoam.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"