Baza technologii


Logo wpisu Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Hybrydowy układ optyczny jest wyposażony w układ dwóch soczewek kształtujących wiązkę światła emitowanego przez diodę LED usytuowaną w osi optycznej układu. Układ dwóch soczewek składa się z soczewki wypukło-płaskiej z pierwszą powierzchnią wypukłą zwróconą w kierunku emitera diody LED oraz soczewki płasko-wypukłej z drugą powierzchnią wypukłą zwróconą na zewnątrz układu. Patent Nr 219112. Rozwiązanie, obok układów macierzowego i modułowego, należy do rodziny układów optycznych do drogowych znaków zmiennej treści. Jednym z elementów, który wpływa na bezpieczeństwo na drogach jest prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne niezależnie od warunków pogodowych znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS) przekazują uczestnikom ruchu drogowego istotne komunikaty mające wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Są to znaki, których treść zmienia się w czasie tzn. wyświetlają komunikaty jedynie wtedy, kiedy wymaga tego aktualna sytuacja na drodze. Stanowią w ten sposób szczególnie skuteczny środek zarządzania ruchem drogowym. Kluczowym elementem znaku jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny. Parametry zaprojektowanego układu optycznego umożliwiają spełnienie normy europejskiej EN 12966.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą wynalazku jest w odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli niepożądanym odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku.

Zastosowanie rynkowe

Układy optyczne do rozsyłu światła w znakach drogowych o zmiennej treści (VMS).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"