Baza technologii


Logo wpisu IKOROL - preparat antykorozyjny

IKOROL - preparat antykorozyjny

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Korozja jest jednym z kluczowych globalnych problemów, dotyczących wyrobów i konstrukcji stalowych. Szacuje się, że w jej wyniku ulega zniszczeniu ok. 200 mln ton stali rocznie, przy światowej produkcji wynoszącej ok. 1250 mln ton (2007 r.). Straty przez to powodowane stanowią 3-4% światowego PKB. Szukając odpowiedzi na ten problem, dotyczący w znacznym stopniu również polskiej gospodarki, prowadzono intensywne prace w poszukiwaniu organicznych substancji antykorozyjnych. Zwrócono uwagę na substancje, zdolne tworzyć z żelazem lub innymi metalami kompleksy o właściwościach hydrofobowych. W efekcie opracowano i wdrożono oryginalną metodę produkcji inhibitora korozji (koncentrat ONF-1) oraz preparatu antykorozyjnego Ikorol.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia otrzymywania zarówno koncentratu ONF-1 jak i preparatu IKOROL została wdrożona w specjalnie do tego celu zaprojektowanej i wybudowanej pilotowej instalacji w hali. Aktualnie jest prowadzona produkcja eksperymentalna zarówno koncentratu ONF-1 jak i preparatu IKOROL (możliwość produkcji 30 t/r preparatu IKOROL). Produkcja i sprzedaż bezpośrednia przemysłowym użytkownikom końcowym koncentratu ONF-1 (jako dodatek do farb) oraz preparatu antykorozyjnego IKOROL systematycznie wzrasta. IKOROL obniża koszty stosowania powłok ochronnych (eliminuje czasochłonne, kosztowne, trudne technicznie i szkodliwe ekologicznie metody dokładnego czyszczenia powierzchni stalowych: piaskowanie, szlifowanie, wytrawianie chemiczne, które są wymagane przy zastosowaniu większości farb i szpachli, jednocześnie przedłużając żywotność nowych powłok o 3-10 lat. Skuteczność działania koncentratu ONF-1 i preparatu IKOROL została potwierdzona przez badania przeprowadzone przez niezależnych ekspertów oraz producentów farb (Novatic, Rafil, Malexim). Technologia produkcji preparatu jest gotowa do szybkiego wdrożenia w skali przemysłowej przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. IKOROL został wyróżniony srebrnym medalem na International Warsaw Invention Show 2009 oraz posiada rekomendację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Atest Państwowego Instytutu Higieny.

Zastosowanie rynkowe

Ikorol jest przeznaczony do przygotowania powierzchni: stalowych, stalowych ocynkowanych, silnie skorodowanych stali trudnordzewiejących (tzw. stali cortenowskich), a także powierzchni ze starymi, dobrze przylegającymi powłokami malarskimi, przed nakładaniem farb, szpachli i powłokowych systemów antykorozyjnych. Warstwa preparatu ikorol zapewnia przyczepność typowych powłok malarskich zarówno do skorodowanego podłoża stalowego (po usunięciu luźnej rdzy i brudu), jak i do skredowanych starych powłok. Ikorol nadaje się do zastosowania w zestawie praktycznie ze wszystkimi typami farb rozpuszczalnikowych oraz masami szpachlowymi. Ikorol można wykorzystywać również do ochrony czasowej powierzchni metalowych przez okres do 12 miesięcy. Powszechne wykorzystanie stali daje ogromny potencjał stosowania preparatu w wielu gałęziach przemysłu: energetyka, transport i motoryzacja, infrastruktura, budownictwo, przetwórstwo surowców, a także do powszechnego zabezpieczania przed korozją elementów stalowych i metalowych w gospodarstwach domowych (ogrodzenia, bramy, samochody, rowery). Ikorol może być stosowany w postaci aerozolu lub płynnej z wykorzystaniem pędzla, wałka, natrysku lub specjalnymi aplikatorami (w szczelinach i miejscach trudnodostępnych).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"