Baza ekspertów


Logo wpisu inż. TADEUSZ ŚWIĄTEK

inż. TADEUSZ ŚWIĄTEK

Tadeusz Świątek

Opis oferowanych usług

Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.( www.ecentrum.ncbr.gov.pl ) Doświadczenie autorskie we wdrażaniu nowych technologi do produkcji. Doświadczenie konstrukcyjne i technologiczne w produkcji wyrobów. Doświadczenie Prawne (podyplomowe) i Pedagogiczne (podyplomowe) w kontaktach osobowych. Doświadczenie w Prawie Wynalazczym i jego wdrażaniu. Wieloletnie działania experckie w Klubach Techniki i Wynalazczości Pracowniczej. Znajomość wielu programów komputerowych. Umiejętność analizy, doświadczenia i wprowadzenia do produkcji wyrobów opartych o najnowsze technologie kompozytowe. Wprowadzenie do produkcji i sfery badawczej "kompozytu polimeru termoplastycznego" IWNiRZ - dla potrzeb firm wykonujących wyroby rynkowe o strukturze płaskiej lub przestrzennej. Opracowanie i wdrożenie Projektu Racjonalizatorskiego urządzenia akustycznego dla potrzeb ZDZ we Wrocławiu. Współpraca doświadczalna w akustyce dla Politechniki Poznańskiej. Prowadzenie ćwiczeń na zlecenie PAN dla potrzeb AGH w Krakowie. Wieloletnia praca w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Pomiarów i Automatyki Elektronicznej we Wrocławiu. Wieloletnia praca w Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu Wieloletnia praktyka i znajomość dobrego Zarządzania Firmą Prywatną. Samodzielna działalność dziennikarska w słowie i piśmie. Ekspert posiada Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci otrzymywania i wysyłania pism, wniosków etc. - bez własnego podpisu.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"