Baza technologii


Logo wpisu Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

Enigma SOI sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem. Enigma oferuje szeroki zakres rozwiązań i usług związanych z budową i wykorzystaniem Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI, Public Key Infrastructure) do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych, samorządowych, instytucjach finansowych, firmach i przedsiębiorstwach. W realizowanych projektach wykorzystywane są przede wszystkim produkty własne z rodziny: Centaur i PEM-HEART. Nasze oferta obejmuje, m. in.: pełną infrastrukturę umożliwiającą wydawanie i stosowanie podpisu elektronicznego (własne technologie sprzętowe i programowe), bezpieczną archiwizację podpisanych dokumentów, autoryzację dostępu do danych, silne uwierzytelnienie (technologie własne oraz światowych liderów), systemy bezpiecznego logowania zdarzeń, rozwiązania dla urządzeń i terminali mobilnych, oferujące zastosowanie podpisu elektronicznego i silnego uwierzytelnienia z wykorzystaniem kluczy zapisywanych np. na kartach SIM. Rozwiązania Enigma PKI są w pełni zgodne z: ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i wydanymi do niej aktami wykonawczymi, ustawą o ochronie danych osobowych, CWA 14167-1 dla centrów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety systemu: Korzyści dla użytkownika: rozwiązanie pozwala na tworzenie i wykorzystywanie podpisu elektronicznego, zabezpieczenie istotnych danych przed utratą poufności, podział na moduły zapewnia lepszą funkcjonalność poszczególnych komponentów systemu oraz jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, kontrola dostępu użytkowników do systemów i aplikacji, rozwiązanie współpracuje z kartami mikroprocesorowymi i urządzeniami HSM, zapewnienie zgodności z wymogami prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. rozwiązanie wspołpracuje z Platformami Sprzętowymi opartymi o Architekturę Procesorów x86-64 jak również Systemami Operacyjnymi z rodziny Linux i Windows, posiada duże możliwości adaptacyjne uzależnione od indywidualnych wymagań i potrzeb użytkowników.

Zastosowanie rynkowe

W skład systemu CENTAUR wchodzą moduły współpracujące: Centaur PR aplikacja obsługi Punktów Rejestracji. Najważniejsze funkcje: rejestracja nowych użytkowników, generowanie kluczy użytkownika systemu, wystawianie certyfikatów użytkownika systemu na podstawie dostarczonego przez użytkownika klucza publicznego lub klucza wygenerowanego w punkcie rejestracji, eksport certyfikatów i listy CRL, unieważnianie certyfikatu użytkownika, personalizowanie graficzne karty, druk materiałów wspomagających proces certyfikacji (protokół przekazania/odbioru kodu pin, bezpieczne koperty itp.), generowanie raportów z pracy , Centaur OCSP - moduł udostępniający on-line informacje o statusie wydanego certyfikatu. Najważniejsze funkcje: przyjmowanie od subskrybentów żądań informacji o statusie danego certyfikatu, weryfikacja żądań, w przypadku zaakceptowania żądania – przygotowanie i podpisywanie odpowiedzi OCSP, okresowe sięganie do repozytorium w celu pobrania najnowszej listy CRL (FTP, LDAP, HTTP), informowanie o bieżącym statusie certyfikatu, tj. o jego ważności, unieważnieniu lub zawieszeniu. Centaur DAT - moduł do realizacji usługi znakowania czasem. Najważniejsze funkcje: przyjmowanie od subskrybentów żądań wystawienia znacznika czasu, weryfikacja żądania pod względem poprawności składniowej oraz uprawnień danej osoby do otrzymania znacznika czasu, wystawianie znaczników czasu w przypadku zaakceptowania żądania. Centaur SCEP - aplikacja do certyfikacji urządzeń sieciowych. Najważniejsze funkcje: generowanie i udostępnianie jednorazowego hasła rejestrowania urządzeń dla administratorów, certyfikacja ręczna lub automatyczna, przesyłanie aktualnych list CRL oraz certyfikatów. Centaur WWW - moduł udostępniający usługi za pośrednictwem protokołów SOAP i http. Najważniejsze funkcje: automatyczna recertyfikacja (przedłużenie ważności certyfikatu w okresie jego ważności) za pośrednictwem internetu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Enigma SOI sp. z o.o.

NIP: 5261029614

Adres www: http://www.enigma.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"