Baza technologii


Logo wpisu Innowacyjna metoda otrzymywania chloropochodnych gliceryny

Innowacyjna metoda otrzymywania chloropochodnych gliceryny

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Mono- i dichlorohydryny są cennymi surowcami dla przemysłu chemicznego, wykorzystywanymi głównie do produkcji glicydolu i epichlorohydryny - półproduktów do wytwarzania żywic epoksydowych, a także stosowanych w innych gałęziach przemysłu m.in. przemyśle spożywczym, faramceutycznym czy produkcji farb i lakierów. Mono- i dichlorohydryny mogą być wytwarzane z propylenu, poprzez alkohol allilowy bądź chlorek allilu. W ostatnich latach, z uwagi na dostępność gliceryny jako ubocznego produktu w procesie biodiesla, rozwijają się technologie oparte na reakcji gliceryny z kwasem solnym bądź chlorowodorem. Powszechnie znane metody wykorzystujące tę reakcję wymagają katalizatora - najczęściej kwasów karboksylowych (octowy, propionowy, adypinowy), acetonitrylu, bezwodników kwasowych czy ich pochodnych. Proponowane rozwiązanie dotyczy nowoopracowanej metody selektywnego otrzymywania mono- i dichlorohydryn z gliceryny poprzez działanie na nią gazowym chlorowodorem lub kwasem solnym bez konieczności stosowania katalizatorów. Innowacją jest zastosowanie promieniowania UV i/lub promieniowania mikrofalowego, co pozwala na bezkatalityczne osiągnięcie wysokich wydajności i selektywności.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie odpowiednich proporcji chlorowodoru (kwasu solnego) i gliceryny umozliwia "sterowanie" procesem w stronę maksymalizacji wydajności mono- bądź dichlorohydryny. W porównianiu do innych rozwiązań niniejsze pozwala na budowę układów reakcyjnych o prostszej konstrukcji, niewymagającej obecności kłopotliwych stadiów oddzielania, homogennego zazwyczaj, kwasowego katalizatora, a więc cechujące się mniejszym zużyciem materiałów i energii potrzebnej do rozdziału produktów.Zarazem proponowane rozwiązanie korzysta z typowych, dostępnych na rynku, surowców chemicznych. Ponadto w procesie z wykorzystaniem promieniowania UV lub mikrofalowego możliwe jest stosowanie temperatur poniżej 100°C, a więc niższych niż te w typowych procesach katalitycznych (zazwyczaj 100 - 130°C). Pozwala to na dodatkowe oszczędności energii w porównaniu do typowych rozwiązań.

Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązanie pozwoli na mniej energo- i metariałochłonną, prostszą produkcję chlorohydryn glicerynowych - ważnych półproduktów stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych, farb i lakierów, a także w tych gałęziach przemysłu, które dostarczają surowców dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Może stanowić mocno konkurencyjną alternatywę dla innych technologii bowiem korzysta z tych samych surowców (gliceryna i gazowy HCl bądź kwas solny). W porównaniu do konkurencyjnych procesów, bazujących na tych samych surowcach, proponowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie równie dobrych wydajności w łagodniejszych warunkach przy mniejszym zużyciu energii i materiałów, a więc ekonomicznie bardziej korzystnych. Potencjalnymi odbiorcami tego rozwiązania są producenci epichlorhydryny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"