Baza technologii


Logo wpisu Innowacyjne elementy infrastruktury dróg kolejowych ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza

Innowacyjne elementy infrastruktury dróg kolejowych ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Opis technologii / usługi

Wyzwanie: Kolej dla Pasażera: Rozwiązania dla podróżnych, poprawiające komfort podróży; Nowoczesny Marketing i Sprzedaż: Nowoczesne nośniki marketingowe na dworcach kolejowych; Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność: Rozwiązania wspierające transport niskoemisyjny; Innowacyjny beton z domieszką tlenku tytanu, dzięki promieniom słonecznym wykorzystuje zjawisko fotokatalizy. Na jego powierzchni dochodzi do redukcji szkodliwych substancji (w szczególności dwutlenku azotu), które w dalszym procesie rozkładają się na nieszkodliwe związki i wraz z wodą deszczową odpływają do gleby. Elementy infrastruktury dróg szynowych wykonane na bazie tej mieszanki przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza – tzw. smogu w rejonie peronów i dworców kolejowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wpisanie się PKP w ogólnoświatowy trend zrównoważonego rozwoju oraz aktywną działalność z zakresu CSR; Zgodnie z polityką i celami grupy PKP: poprawa jakości transportu kolejowego; działania realizowane są z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne zgodnie z założeniami programu POIiŚ; realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska; ekologia; Poprawę komfortu pasażerów np. oczekujących na pociąg na peronie kolejowym poprzez poprawę jakości powietrza; Koszty eksploatacji obniżone w stosunku do standardowych rozwiązań z uwagi na zwiększoną łatwość czyszczenia; Innowacja przyniesie wymierne korzyści dla grupy kapitałowej PKP wynikające ze wzrostu sprzedaży usług dzięki działaniom marketingowym. Kampania wizerunkowa będzie się koncentrowała na przedstawieniu Grupy Kapitałowej jako biznesu społecznie odpowiedzialnego, dbającego o otoczenie społeczno-gospodarcze i środowisko poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i wdrażanie ich w procesie inwestycyjnym.

Zastosowanie rynkowe

Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej na bazie innowacyjnego betonu: W obrębie peronów pasażerskich: płyty chodnikowe/ kostka betonowa; płyty i ścianki peronowe; pasy prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej na bazie innowacyjnego betonu: W obrębie przejazdów kolejowych: zintegrowana nawierzchni kolejowo-drogowa; Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej na bazie innowacyjnego betonu: W obrębie peronów pasażerskich i odcinków szlakowych w centrum miast: tłumiki torowe oraz ekrany akustyczne (betonowe) montowane przede wszystkim w celu ograniczenia hałasu; Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej na bazie innowacyjnego betonu: W obrębie dworców kolejowych: Nośniki informacji np. logo grupy PKP; nazwa dworca; portret patrona (technologia fotobetonu); Płyty osłonowe budynków dworcowych – np. Innowacyjnych Dworców Systemowych;

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

NIP: 5250005834

Adres www: http://www.inmat.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"