Baza technologii


Logo wpisu Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Obecnie dostępne najnowsze technologie z zakresu mikroelektroniki, mechaniki, mechaniki, czy optyki umożliwiają realizację pomiarów w objętościach mierzonych nanolitrami (10-9 Litra). Jednak, aby wykorzystać je dla sterowania, konieczne jest zbudowanie systemu zapewniającego bieżący, bezobsługowy pomiar. Istotą innowacji są zrealizowane urządzenia mikroelektroniczne wykorzystujące opracowane modele matematyczne i oprogramowanie dla ciągłych pomiarów zjawisk wielofazowych w mikro- i nanoskali. Pomiary takie zdecydowanie ułatwiają sterowanie w skali procesu przemysłowego. Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość zrealizowania pomiarów działających na bieżąco i zapewniających sterowanie procesami wielofazowymi. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów chemicznych za pomocą metody jodowej. Spektrometr został wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową pozwalającą na pomiar roztworu metodą refleksyjną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Metoda refleksyjna pozwala dwukrotnie wydłużyć drogę optyczną, przy jednoczesnym ograniczeniu fizycznych rozmiarów obszaru, w którym badana jest substancja. Metoda refleksyjna może być stosowana w spektrofotometrycznych pomiarach ciągłych oraz w przypadkach, kiedy badane próbki nie mogą być pobrane do badań, czas pomiaru jest ograniczony, a substancja musi być zbadana w miejscu jej użytkowania. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów sonochemicznych za pomocą metody jodowej. W zasadzie trudno znaleźć na rynku podobne rozwiązania. Dostępne na rynku urządzenia pomiarowe są w zdecydowanej mierze przeznaczone dla pomiarów właściwości fizycznych, czy chemicznych dla medium o określonej fazie.

Zastosowanie rynkowe

Systemy pomiarowe oraz kontroli sterowania dla precyzyjnego dozowania dyspersji umożliwiają zastosowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki, nowoczesnych technologii materiałowych dla produkcji odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zdrowia. Aplikacja mikrokalorymetru umożliwia dokonywanie pomiarów właściwości termodynamicznych zawiesin komórek. Wysoka precyzja pomiarów zapewnia śledzenie zmian metabolicznych w czasie rzeczywistym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"