Baza technologii


Logo wpisu Instalacja do oczyszczania gazów metodą plazmowo-katalityczną

Instalacja do oczyszczania gazów metodą plazmowo-katalityczną

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Instalacja do oczyszczania gazów metodą katalityczno-plazmową zawiera dwa podstawowe elementy: _x0001_reaktor zimnej plazmy, _x0001_skruber (płuczka). W reaktorze zimnej plazmy zawarte w gazie zanieczyszczenia, (tlenki siarki i azotu, węglowodory oraz chlorowcopochodne) są aktywowane chemicznie i redukowane przez szybkie elektronów oraz ozon. Zwiększenie efektywności procesu uzyskuje się poprzez zastosowanie skrubera, w którym neutralizacja zanieczyszczeń w gazie następuje z udziałem wtryskiwanego czynnika zasadowego. Parametry pracy instalacji: Konstrukcja reaktora: prosty w budowie i eksploatacji, możliwość kształtowania geometrii, brak oporów hydraulicznych przepływu gazu; relatywnie niskie napięcie koronujące; Gęstość mocy plazmy: 50 kW/m3; Skruber: Instalowany na wyjściu reaktora (brak osadzania się w reaktorze produktów redukcji), prosty w budowie i eksploatacji, wtrysk katalizatora zasadowego; Zasilacz: zasilanie 400 V AC; Wyjście: wysokie napięcie impulsowe o zmiennej biegunowości; regulowana moc do 5 kW (możliwość rozbudowy); możliwość pracy w układzie automatyki przemysłowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania technologicznego nie stosowanego dotąd w skali przemysłowej. Dotychczas stosowane metody oczyszczania gazów to głównie metody chemiczne skruberowe (suche lub mokre); wyeliminowanie wstępnego elementu skrubera oraz związków chemicznych, które są stosowane w tradycyjnych metodach powinno obniżyć koszty eksploatacyjne oraz uprościć obsługę instalacji, a także zdecydowanie obniżyć ilość odpadów chemicznych; stworzenie efektywnej technologii redukcji NOx i SOx; relatywnie niski koszt dostosowania się do wymagań dotyczących emisji spalin przez silniki okrętowe, co umożliwi stosowanie paliw ciężkich; obniżenie kosztów ograniczenia emisji gazów szkodliwych przez kotłownie węglowe; zwiększenie konkurencyjności na rynku urządzeń do regeneracji oleju wyposażonych w instalację do redukcji spalin. Innowacyjność rozwiązania: nowa generacja zasilacza o mocy 5÷15 kW; innowacyjna konstrukcja reaktora. Innowacyjność zasilacza: płynna regulacja mocy, praca w układzie impulsowym ze sterowaniem fazowo-grupowym, odporność na zwarcia oraz przerwy w reaktorze (po stronie wysokiego napięcia), wysoka sprawność przetwarzania energii, sterowanie w układzie automatyki przemysłowej. Konstrukcja reaktora plazmy: innowacyjna metoda generacji wyładowań koronowych, wytwarzanie zimnej plazmy o dużej gęstości mocy przy relatywnie niskim napięciu zasilającym, brak wpływu stałych produktów reakcji chemicznych na generację plazmy, brak efektu „wypierania gazu" przez wyładowania strimerowe prosty montaż oraz wymienność elementów, minimalne opory hydrauliczne przepływu gazu, możliwość kształtowania geometrii i adaptacji do obiektu emitującego gazy.

Zastosowanie rynkowe

Tlenki azotu (NOx) oraz dwutlenek siarki (SO2) są głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w gazach emitowanych przez elektrownie, przemysł stalowy i papierniczy oraz silniki z wewnętrznym spalaniem. Prezentowana technologia, umożliwia: redukcję NOx oraz SO2 w gazach kominowych silników okrętowych zasilanych "paliwem ciężkim" (w stopniu pozwalającym na spełnienie wymagań IMO w zakresie emisji siarki i związków azotu); oczyszczanie powstałych w trakcie spalania węgla kamiennego przez kotłownie o emisji spalin rzędu kilku tysięcy Nm3/h; oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń powstałych przy nakładaniu powłok ochronnych i antykorozyjnych oraz emitowanych przez przemysł chemicznego. ochrona ferm trzody chlewnej i drobiu przed chorobami zakaźnymi oraz infekcją; redukcja odorów emitowanych przez fermy oraz zakłady typu oczyszczalnia ścieków lub przetwórnia produktów żywnościowych i organicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"