Baza technologii


Logo wpisu Instalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/h

Instalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/h

Ireneusz Pyka

Opis technologii / usługi

Projektowa wydajność instalacji - do 2500 m3n/h gazu surowego o temperaturze wlotowej do 350 oC. Wydajność odkraplania gazu z kondensatów wodno - smołowych - do 200 kg/h kondensatu. Zawartość składników kondensujących po oczyszczeniu: WWA<35 mg/m3n; BTX<750 mg/m3n (<20 mg/m3n w wariancie z płuczką olejową); Fenole < 15 mg/m3n; zawartość pyłów< 40 mg/m3n.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oczyszczanie gazów palnych z zanieczyszczeń powodujących utrudnienia w eksploatacji urządzeń energetycznego wykorzystania tych gazów. Możliwe jest zastosowanie instalacji w dwóch wariantach: a. dla urządzeń energetycznego spalania w komorach atmosferycznych, b - dla urządzeń spalania z komorami ciśnieniowymi (silnik gazowy, turbina gazowa).

Zastosowanie rynkowe

Gazy z procesów zgazowania, gazy procesowe ujęte z instalacji przemysłowych, gazowe produkty procesów zgazowania węgla i biomasy, gazy z procesu chemicznej przeróbki węgla, gaz z procesu podziemnego zgazowania węgla i gazowe produkty procesów redukcji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"