Baza technologii


Logo wpisu INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi

INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

Maszyny przemysłowe charakteryzuje złożoność oraz indywidualny charakter konstrukcji. Błędy i zaniedbania w ich eksploatacji mogą być kosztowe i niebezpieczne. System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO wprowadza nową jakość prezentacji i upowszechniania wiedzy niezbędnej dla poprawnej i bezpiecznej realizacji czynności użytkowania i utrzymania ruchu. Zalecany sposób wykonywania czynności przedstawiony zostaje za pomocą filmów instruktażowych oraz interaktywnych procedur. W interaktywnych procedurach kolejne kroki postępowania zaprezentowane są animacją i opisem. Przemieszczanie się między krokami jest realizowane samodzielnie przez użytkownika, w wybranym przez niego trybie. Taka prezentacja wykonywania czynności jest skutecznym sposobem przekazywania treści. Ułatwia ich zrozumienie i przyswojenie. Dla każdej procedury możliwe jest opcjonalne dodanie informacji np. na temat zagrożeń, wypadków, jakie zaistniały w związku z wykonywaniem poszczególnych czynności i innych. System INSTO dostępny jest w 4 odmianach: INSTO PC – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PC; INSTO Mobile – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PDA, oraz urządzenia z systemem Android (tablet, smartphone); INSTO BC – rozwiązanie instalowane bezpośrednio w komputerze pokładowym maszyny. System gwarantuje więc możliwość korzystania z niezbędnej wiedzy w dowolnym miejscu i czasie. Wspomaga realizację szkoleń, jak również wspomaga pracowników podczas wykonywania zadań w miejscu pracy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jest rozwiązaniem, które umożliwia skuteczne udostępnianie zasobów wiedzy dotyczącej eksploatacji maszyn i urządzeń. Decydują o tym następujące zalety systemu: wiedza zaprezentowana jest w czytelnej, łatwej do zrozumienia i przyswojenia formie przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika mobilność, definiowana jako możliwość korzystania z niej na różnego typu urządzeniach (tablet, smartfon, komputer przenośny, komputer pokładowy) możliwość rozbudowy zasobów systemu, zgodnie z potrzebamiużytkownika.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"