Baza ekspertów


Logo wpisu Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Julianna Strzelczuk

Opis oferowanych usług

IMN CLAiO od 70 lat nieustannie dąży do rozwoju nauki w dziedzinie chemicznych źródeł prądu i przełożenia wyników prac badawczych na praktyczne zastosowanie w przemyśle. Pracownicy naukowi biorą aktywny udział w projektach i konkursach badawczych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym oraz organizowanych przez instytucje jak NCN, NCBiR, MNiSW oraz KE. Lista projektów, w których IMN CLAiO uczestniczyło w charakterze partnera konsorcjum albo lidera jest ogólnodostępna w systemie POL-ON. Wysoka jakość opracowywanych w IMN CLAiO technologii uzyskała potwierdzenie w postaci otrzymanych nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal na targach ITM Polska 2014 za opracowanie (wspólnie z producentem akumulatorów AUTOPART sp. z o.o.) innowacyjnej gamy akumulatorów GALAXY GOLD POWER; Brązowy Laur Innowacyjności 2015 oraz Pryzmat Innowacyjności "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP" 2016 za baterię termiczną BTR - 06; Wyróżnienie w konkursie Laur Innowacyjności 2016 za baterię termiczną BTR -10. IMN CLAiO nie pozostaje obojętne wobec przyszłych kierunków rozwoju gospodarki polskiej w obszarze szeroko pojętej e-mobilności oraz ochrony środowiska. IMN CLAiO służy swoją wiedzą, wieloletnim doświadczeniem oraz praktycznym know-how podczas spotkań interesariuszy polskiej gospodarki i innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Przykładem takiego działania może być udział IMN CLAiO w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce oraz zorganizowanie przez IMN CLAiO w 2016 r. ogólnopolskiej konferencji naukowo-przemysłowej pt. "Współczesne możliwości zastosowań chemicznych źródeł prądu". Szczegółowe informacje na temat prac R&D prowadzonych w IMN CLAiO, możliwości badawczych, osiągnięć oraz historii dostępne są na stronie internetowej www.claio.poznan.pl.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"