Baza ekspertów


Logo wpisu INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Opis oferowanych usług

- Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) to największy i najnowocześniejszy szpital pediatryczny w Polsce będący jednocześnie instytutem badawczym. Podstawową jest działalność kliniczna. Poza tym IPCZD prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie medycyny pediatrycznej. Instytut posiada nadaną przez MNiSW najwyższą dla jednostek naukowych kategorię A+. - Doświadczenie naszego Instytutu w zakresie B+R potwierdza zarówno wiele zrealizowanych projektów, jak i tych w trakcie realizacji. Wśród projektów należy wymienić granty badawcze, rozwojowe, inwestycyjne w zakresie zagadnień związanych z medycyną pediatryczną, ale również w zakresie IT i telemedycyny, finansowane z różnych źródeł (UE, MNiSW, NCBR, NCN). Realizując projekty współpracujemy z partnerami zagranicznymi i krajowymi, w tym z przedsiębiorstwami. - Prowadzenie tak bogatej działalności badawczej możliwe jest głównie dzięki kadrze naukowej (w tym lekarzy, diagnostów), jak i personelowi wspierającemu te działania (w zakresie zarządzania projektami). - Instytut posiada wysokospecjalistyczny park maszynowy wykorzystywany do działalności klinicznej i naukowej. - Poza tym IPCZD pełni rolę badawczą, ekspercką, opiniodawczą i doradczą dla producentów, dystrybutorów oraz instytucji oceniających bezpieczeństwo i sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem produktów dla niemowląt i dzieci. Wydawanie opinii o produktach, przedmiotach i sprzętach dla niemowląt i dzieci jest jednym z naszych statutowych zadań.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

NIP: 9521143675

Adres www: http://WWW.CZD.PL

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"