Baza ekspertów


Logo wpisu Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Opis oferowanych usług

Współpraca z przedsiębiorcami: - badania laboratoryjne in situ; ekspertyzy, opinie, orzeczenia techniczne, raporty z badań; udzielanie aprobat technicznych oraz europejskich ocen technicznych; certyfikacja wyrobów budowlanych oraz systemów zarządzania; wykonywanie usług wzorcowania; udział w krajowych projektach badawczych. Współpraca międzynarodowa: - udział w międzynarodowych projektach badawczych; udział w pracach komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych (RILEM, ENBRI, E2B, ECO Platform, EGOLF, ELGIP, CICIND, ICPIC, COST), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniających wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO). Inne: - upowszechnianie wyników prac badawczych; organizacja konferencji, seminariów i szkoleń; opracowywanie wniosków o dofinansowanie; wydawnictwa.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

NIP: 5250009358

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itb.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"