Baza ekspertów


Logo wpisu Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o.

Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o.

Instytut Zdrowego Życia sp. z o.o.

Opis oferowanych usług

Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. działa od 2014 roku jako podmiot non profit. Głównym celem instytutu jest pełnienie funkcji sprawnej i skutecznej instytucji otoczenia biznesu inspirującej, tworzącej, rozwijającej i propagującej idee współpracy sektora biznesu z sektorem naukowo-badawczym, sektorem publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma służyć jednemu celowi: poprawie zdrowia , jakości i radości życia społeczeństwa. Przedmiotem działalności Instytutu są badania, ekspertyzy i projekty wdrożeniowe obejmujące m.in.: Planowanie rozwoju zdrowego stylu życia społeczeństwa oraz działania biznesu w tym zakresie, Tworzenie i rozwój innowacji produktowych wspomagających ochronę zdrowia , zdrowy styl życia i ochronę środowiska. Kreowanie, i wdrażanie celów strategicznych i działań mających wpływ na zdrowie społeczeństwa, Sporządzanie analiz marketingowych związanych z sektorami zdrowotnymi , pro zdrowotnymi, ekologii i ochrony środowiska Programowanie infrastruktury związanej ze zdrowiem człowieka, Przygotowywanie, testowanie i wdrażanie nowych modeli kooperacyjnych służących zdrowiu i ochronie środowiska.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zdrowego Życia sp. z o.o.

NIP: 7282794976

Adres www: http://www.izdrowezycie.eu

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"