Baza technologii


Logo wpisu Inteligentna roślina (iPlant)

Inteligentna roślina (iPlant)

Hazem Kalaji

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia jest oparta na połączeniu następujących technologie: mowa roślin, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, sztuczna sieć neuronowa oraz po raz pierwszy fluorescencja chlorofilu. Nowa opracowana technologia pozwala na opracowanie systemu sterowania doświetlaniem roślin w uprawach szklarniowych. System ten będzie umożliwiał aktywną zmianę natężenia promieniowania emitowanego z lampy LED przez rośliny. Kluczowym elementem systemu sterowania jest zbiór czujników pobierających informację bezpośrednio od roślin i określających stopień zapotrzebowania na światło. System sterowania oraz metody pomiarowe będą zastosowane w warunkach panujących w szklarniach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści dla użytkownika: Opracowywany system będzie na bieżąco monitorował, jak skutecznie rośliny wykorzystują światło w procesie fotosyntezy oraz sterował natężeniem światła dostarczanego z lamp LED w zależności od aktualnego zapotrzebowania roślin na energię świetlną. Skuteczność wykorzystania światła będzie określana na podstawie przede wszystkim pomiaru sygnału fluorescencji chlorofilu. Opracowany system będzie automatycznie dopasowywał cykl pracy diod LED do optymalnej wydajności fotosyntetycznej roślin. Projekt zakłada uzyskanie innowacyjnego systemu sterowania oświetleniem w szklarni na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio od roślin, który jednocześnie umożliwi zmniejszenie kosztów doświetlania roślin. Parametry produktu: Funkcjonalny biologiczny system sterowania roślinami w warunkach upraw kontrolowanych zwany w skrócie „iPlant” Brak podobnych rozwiązania i ośrodków.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowania rozwiązania, którego dotyczy projekt (iPlant) doprowadzi do rozwój firm polskich oraz do zwiększenia ich przychodów i daje możliwość budowania dalszej ekspansji biznesowej. W dodatku, umożliwia opracowujące certyfikowane systemy upraw roślin pod osłonami , konkurujących również na rynkach międzynarodowych. Budowa kapitału ludzkiego poprzez zatrudnienie naukowców, specjalistów, diagnostów, ekspertów z zakresu zrównoważonej uprawy roślin, inteligencji roślin i ich wpływ na uzyskanie wolumenu upraw. Zastrzeżenie patentowe systemu oraz unikalnych instalacji LED otrzymanych drogą badań przemysłowych, dające możliwość budowania sprzedaży poprzez produkcję własną oraz sprzedaż klientom zewnętrznym prawa do korzystania z zastrzeżonych substancji i produktów W późniejszym okresie, po czasie ekspansji na rynku krajowym, umiędzynarodowienie marki iPlant.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"