Baza technologii


Logo wpisu Inteligentny system wizyjny do detekcji wad

Inteligentny system wizyjny do detekcji wad

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie systemu wizyjnego do wykrywania wad, które do tej pory były wykrywane wizualnie przez operatora. Rozpoznawanie określonych cech materiału z produkcji jest wykonywane automatycznie na podstawie zarejestrowanego obrazu. Składa się z dwóch komponentów: rejestracji obrazu oraz systemu komputerowego. Obecny poziom rozwiązania to TRL4 – sprawdzone w warunkach laboratoryjnych na innym rodzaju danych. Rozwiązanie jest chronione jako wewnętrzny know-how PIAP. Cechy wyróżniające rozwiązanie PIAP to: - dedykowane rozwiązanie do konkretnego systemu produkcji w danej firmie; - wykorzystanie CNN – rozpoznawanie wad w oparciu o doświadczenie operatorów prowadzących inspekcję wizualną; - możliwość detekcji niestandardowych wad w oparciu o sztuczną inteligencję systemu; - opcja pracy z pojedynczym sensorem (kamerą).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania rozwiązania to: - Automatyczna wizualna ocena jakości powierzchni na urządzeniu gdzie wykonywany jest rozkrój finalny - Możliwość sparametryzowania pracy systemu na etapie jego konfiguracji i uczenia - Niskie koszty

Zastosowanie rynkowe

Kontrola jakości produkcji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"