Baza technologii


Logo wpisu Inteligentny system wizyjny do detekcji wad

Inteligentny system wizyjny do detekcji wad

Krzysztof Lipiec

Opis technologii

Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie systemu wizyjnego do wykrywania wad, które do tej pory były wykrywane wizualnie przez operatora. Rozpoznawanie określonych cech materiału z produkcji jest wykonywane automatycznie na podstawie zarejestrowanego obrazu. Składa się z dwóch komponentów: rejestracji obrazu oraz systemu komputerowego. Obecny poziom rozwiązania to TRL4 – sprawdzone w warunkach laboratoryjnych na innym rodzaju danych. Rozwiązanie jest chronione jako wewnętrzny know-how PIAP. Cechy wyróżniające rozwiązanie PIAP to: - dedykowane rozwiązanie do konkretnego systemu produkcji w danej firmie; - wykorzystanie CNN – rozpoznawanie wad w oparciu o doświadczenie operatorów prowadzących inspekcję wizualną; - możliwość detekcji niestandardowych wad w oparciu o sztuczną inteligencję systemu; - opcja pracy z pojedynczym sensorem (kamerą).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania rozwiązania to: - Automatyczna wizualna ocena jakości powierzchni na urządzeniu gdzie wykonywany jest rozkrój finalny - Możliwość sparametryzowania pracy systemu na etapie jego konfiguracji i uczenia - Niskie koszty

Zastosowanie rynkowe

Kontrola jakości produkcji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"