Baza technologii


Logo wpisu Interfejs sieci komunikacyjnej HART

Interfejs sieci komunikacyjnej HART

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Pomysł polega na substytucji tradycyjnego sprzętowego modemu HART przez zasoby sprzętowe i programowe wbudowane w mikrokontroler.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletami rozwiązania jest możliwość wyeliminowania konieczności stosowania dedykowane sprzętowego modemu HART w inteligentnych urządzeniach automatyki obiektowej. Dzięki temu: a) zmniejsza się liczbę stosowanych elementów; b) zmiejsza się powierzchnia płytki drukowanej; c) wzrasta niezawodność interfejsu HART wynikająca ze zmniejszenia liczby elementów i połączeń d) istnieje możliwość miniaturyzacji urządzeń z interfejsem HART przez zmiejszenie powierzchni obwodu drukowanego, na którym montowany jest interfejs; e) maleją koszty montażu; f) mniejszy jest koszt realizacji interfejsu HART w stosunku do istniejących rozwiązań

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w inteligentnych przedwornikach pomiarowych, elementach wykonawczych i urządzeniach sterujących zwłaszcza w systemach automatyki przemysłowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"