Baza ekspertów


Logo wpisu Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrona Środowiska

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrona Środowiska

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Opis oferowanych usług

Izba współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności przez członków Izby. Organizuje szkolenia i udziela doradztwa ekonomiczno – finansowego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą Członków Izby. Współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi Izbami przemysłowo – handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Stwarza warunków do postępowania mediacyjnego lub polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy Członkami Izby. Prowadzi działalność wydawniczą.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

NIP: 5261038754

Adres www: http://www.igeos.pl

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"