Baza ekspertów


Logo wpisu Jacek Antonkiewicz

Jacek Antonkiewicz

Jacek Antonkiewicz

Opis oferowanych usług

Jestem pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ze stopniem naukowym dr hab. inż. Współpracuję z Elektrownią Połaniec GDF SUEZ Energia Polska S.A. w zakresie przyrodniczego zagospodarowania popiołów z biomasy, w kierunku opracowania środka nawozowego, środka poprawiającego właściwości gleby. Współpracuję z Fabryką Papieru i Tektury Beskidy S.A. w zakresie przyrodniczego zagospodarowania osadu ściekowego, powstającego podczas produkcji papieru i tektury. Wymiernym efektem był wniosek o udzielenie patentu na wynalazek Pt. "Sposób wytwarzania nawozu z osadów ściekowych". Numer zgłoszeniowy P. 411157 w 2015 roku. Wykonywałem liczne ekspertyzy dla przedsiębiorstw z zakresu przyrodniczego zagospodarowania odpadów mineralnych i organicznych.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"