Baza technologii


Logo wpisu JLupin Next Server

JLupin Next Server

JLupin Software Studio Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

JLupin Next Server jest platformą aplikacyjną nowej generacji pozwalającą na uruchamianie systemów IT w architekturze mikroserwisowej - tzw. platformą mikroserwisową. Projektowanie i eksploatacja systemów w architekturze mikroserwisowej z zastosowaniem technologii JLupin Next Server pozwala na dostarczenie organizacji trzech podstawowych korzyści: skalowalności biznesu, czyli umożliwienie prowadzenia działalności na dowolną skalę oraz obniżenie kosztów rozbudowy systemu IT dzięki selektywnemu, niezależnemu skalowaniu poszczególnych funkcji biznesowych (o 20-30%). zwinności biznesowej, czyli niezależnego wprowadzenia zmian dla poszczególnych funkcji biznesowych, co znacząco skraca wskaźnik time-to-market dla idei biznesowych (o 50-70%) i obniża koszty wprowadzania zmian (o 40-60%). otwartości biznesowej, czyli krótkiego czasu (time-to-market) i niskiego kosztu dostarczenia nowych funkcjonalności. JLupin Next Server zawiera wszystkie komponenty składające się platformę mikroserwisową: API Gateway (unifikacja i automatyzacja API) Szyna komunikacja (synchroniczna i asynchroniczna) Service Repository & Discovery Loadbalancing & Healthchecking Środowisko uruchomieniowe Dodatkowo wprowadza mechanizmy zorientowane na eksploatację systemów w najbardziej wymagających obszarach biznesu: zero downtime deployment - możliwość bezprzerwowego restartu / aplikacji self-healing - automatyczna reakcja na sytuację awaryjne named thread pools - separacja zasobów serwera (wątki)

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

JLupin Next Server jest jedną z nielicznym komplementarnych platform mikroserwisowych na świecie tj. w ramach jednego, spójnego produktu dostępne są wszystkie niezbędne funkcjonalności do eksploatacji systemu w architekturze mikroserwisowej. Dodatkowo, jest to rozwiązanie łączące obszar zarządzania (zasoby sprzętowo-systemowe, poszczególne aplikacje - mikroserwisy) z obszarem uruchomieniowym dla poszczególnych aplikacji, dzięki czemu użytkowik technologii ma pełną kontrolę nad środowiskiem, a przetwarzanie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnością. Jest to produkt objęty profesjonalnym wsparciem, w ramach którego dostarczane są skuteczne rozwiązania docelowe, jak również możliwość kolaboracji nad docelowym kształtem funkcjonalnym produktu. Podsumowując, korzyści wynikające z zastosowania JLupin Next Server jako platformy mikroserwisowej to: niskie koszty wdrożenia platformy mikroserwisowej (nakłady na stos technologiczny, czas wdrożenia), niskiej koszty eksploatacji platformu mikroserwisowej (dzięki znacznemu uproszczeniu stosu technologicznego), wysoka wydajność i stabilność działania środowiska (dostępność na poziomie 99,99%), profesjonalne wsparcie (skuteczne, docelowe rozwiązania problemów, realny wpływ na funkcjonalności produktu).

Zastosowanie rynkowe

Środowiska klasy enterprise o wysokim poziomie złożoności (liczba aplikacji i wzajemnych powiązań), których usługi są udostępniane w wielu kanałach i które mają istotne powiązanie z krytycznymi procesami biznesowymi. Potencjalny rynek wdrożeń: sektor bankowy, ubezpieczeniowy, przemysł i telekomunikacja.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: JLupin Software Studio Sp. z o.o.

NIP: 6751508699

Adres www: http://www.jlupin.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"