Baza technologii


Logo wpisu Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do metanolu

Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do metanolu

INNOX NOVA Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Instalacja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 poprzez wychwycenie go w emitujących jednostkach i przekształcenie razem z H2 w metanol. Technologia jest o tyle innowacyjna, że cechuje ją wydajność na poziomie 95% i selektywność metanolu 98%. Jako jedyna na świecie technologia konwersji CO2 jest na prawdę opłacalna finansowo. Można w niej stosować również zaniczyszczony CO2 oraz zanieczyszczony H2 (np. z gazu koksowniczego). Znajduje zastosowanie w przemyśle: energetycznym (obniża emsję CO2 oraz pozwala magazynować energię w postaci metanolu), koksowniczym (obniża emisję CO2 i pozwala wykorzystać marnowany gaz koksowniczy), cementowym, hutniczym, petrochemicznym (produkcja metanolu jako "zielonego" dodatku do paliw).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nasza technologia jest najbardziej wydajna na rynku instalacji przekształcających CO2 - 95% wydajności i 98% selektywności do metanolu, w związku z czym przynosi realne korzyści finansowe. Pozwala wykorzystać zanieczyszczony gaz, który do tej pory był marnowany, np. gaz koksowniczy. Konwersja zachodzi tylko w jednym przejściu przez reaktor katalityczny, co oszczędza nam kosztownego etapu recyklingu gazów. Reaktor ma mniejszy rozmiar i wymaga mniejszej ilości katalizatora, niż konwencjonalne metody. Pozwala na magazynowanie energii w formie chemicznej (metanolu) z wydajnością konwersji 60-70%. Tym sposobem zapewnia bezpieczeństwo sieci energetycznej i umożliwia przechowywanie energii do momentu większego zapotrzebowania. Świetne rozwiązanie dla farm wiatrowych lub solarnych. Instalacja wychwytuje CO2, co pozwoli danej jednostce uniknąć opłat za emisję. Wyprodukowany metanol można z zyskiem sprzedać, np. firmom z przemysłu petrochemicznego.

Zastosowanie rynkowe

Biopaliwa: wyprodukowany w procesie technologicznym metanol można użyć do produkcji bio-paliw. Elektroenrgetyka: Metanol może być chemiczną formą magazynowania energii. Jest to forma bardziej wygodna i bezpieczna niż wodór. Proces zmniejsza również emisję CO2 przy produkcji energii z paliw kopalnych. Energetyka odnawialna: Magazynowanie energii pochodzącej z nadwyżek energetycznych lub z czasu zmniejszonego zapotrzebowania na energię u odbiorców. Uwolnienie energii, gdy zapotrzebowanie się zwiększy. Technologie zgazowania węgla: Nasza technologia może zastąpić zgazowanie węgla - możemy spalić węgiel, aby wyprodukować energię elektryczną a ze spalin wychwycić CO2 i wyprodukować metanol. Zysk jest podwójny a koszt instalacji mniejszy, niż instalacji zgazowującej węgiel. Ekologia i ochrona przyrody, technologie obniżające emisje szkodliwych substancji: Instalacja wychwytuje CO2 z kominów wylotowych elektrowni czy fabryk zmniejszając emisję CO2 do atmosfery i hamując efekt cieplarniany.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INNOX NOVA Sp. z o.o.

NIP: 7393859495

Adres www: http://www.innoxnova.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"