Baza technologii


Logo wpisu Kocioł parowy, Wodorowo-Tlenowa wytwornica pary, Kogeneracja

Kocioł parowy, Wodorowo-Tlenowa wytwornica pary, Kogeneracja

Marek Gołębiewski

Opis technologii / usługi

Zeroemisyjne systemy grzewcze oparte na technologii Power-to-gas, wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. systemy PV, turbiny wiatrowe) dla kompensacji fluktuacji energii elektrycznej w sieci energetycznej. Przekierowywanie energii elektrycznej pozyskanej z OZE (w przypadku braku aktualnego zapotrzebowania sieci energetycznej) do elektrolizera, magazynowanie przekierowanej energii w postaci sprężonej mieszaniny wodorowo-tlenowej, lub odseparowanych od siebie wodoru oraz tlenu, wykorzystanie zmagazynowanej energii do produkcji ciepła za pomocą wodorowo-tlenowej wytwornicy pary. Możliwość doposażenia wytwornicy pary w mikroturbinę parową / silnik Stirlinga.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- aspekty ekologiczne (jedynym produktem spalania mieszaniny wodoru oraz tlenu jest para wodna), - praktycznie niewyczerpalne źródło paliwa które stanowić może woda opadowa poddana procesowi destylacji, - wytwarzana para wodna jest nośnikiem ciepła, zaś obieg pierwotny wodorowo-tlenowej wytwornicy pary jest obiegiem zamkniętym, - wykorzystanie nadwyżki elektrycznej z OZE do celów wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystywania wodoru oraz tlenu, - krótki czas rozruchu wodorowo-tlenowej wytwornicy pary w porównaniu z kotłami konwencjonalnymi, zasilanymi paliwami kopalnymi, - wysoka temperatura spalania mieszaniny wodoru oraz tlenu (ok. 3500K), - generowanie pary przegrzanej o temperaturze od 500 do 800oC (przy ciśnieniu atmosferycznym), w zależności od punktu poboru pary oraz wtrysku mgły wodnej, - kompaktowa budowa urządzenia, - brak spalania konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych, - dywersyfikacja dostaw źródeł energii.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może zostać zastosowana zarówno u odbiorców komercyjnych jak i przemysłowych. Wytwarzana para wodna może być wykorzystywana do procesów technologicznych innych niż grzewczych, w zależności od rodzaju zapotrzebowania przez odbiorcę. W skali mikro, technologia może zostać wykorzystywana w celach grzewczych lub kogeneracyjnych przez klientów indywidualnych lub sieciowych. Technologia spełnia funkcję konwencjonalnych węzłów cieplnych i może być zastosowana np. w ogrzewnictwie domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, komercyjnych powierzchni wielkopowierzchniowych (np. supermarkety), itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"