Baza technologii


Logo wpisu Kocioł wodny centralnego ogrzewania z cyklonowym dopalaczem spalin.

Kocioł wodny centralnego ogrzewania z cyklonowym dopalaczem spalin.

Piotr Łaga

Opis technologii / usługi

Produktem jest piec centralnego ogrzewania z cyklonowym dopalaczem spalin, wymiennikiem i buforem, do ogrzewania domów i obiektów. Jest to kocioł na węgiel, miał, drewno, pelet, odpady domowe. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością. Przy niewielkim spalaniu, około 1-2 ton węgla na cały sezon grzewczy, zapewnia ogrzanie i ciepłą wodę dla przeciętnego domu jednorodzinnego. Innowacyjność kotła polega na umieszczeniu nad paleniskiem tzw. cyklonowego dopalacza spalin, gdzie gazy powstałe przy spalaniu węgla zostają wymieszane z powietrzem dostarczonym z zewnętrznej dmuchawy, wprowadzone w strumień wirowy i taka mieszanka ulega spalaniu w bardzo wysokiej temperaturze, około 1100-1300 st. C. Następnie spaliny wpływają do umieszczonego nad dopalaczem czterociągowego, poziomego wymiennika spaliny-woda. Opis patentu http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-214342-883978.html Zastosowanie pieca z cyklonowym dopalaczem spalin znacznie ogranicza emisję CO2 i innych szkodliwych związków do atmosfery, powstających w wyniku tradycyjnego, niskoemisyjnego spalaniu węgla (palenie bezdymne). Przy zastosowanym procesie spalania zużywa się znacznie mniej paliwa (węgla), kocioł pracuje bardzo krótko z mocą nominalną. Piec używany w domu konstruktora o mocy cieplnej 150 kW nagrzewa zbiornik akumulacyjny o pojemności 10m3 do tem. 90 st.C w ciągu około 5 godzin pracy. Wystarcza to do ogrzania i ciepłej wody użytkowej dla dużego domu jednorodzinnego na 7-10 dni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kocioł wodny c.o. z cyklonowym dopalaczem spalin znacznie ogranicza niską emisję do atmosfery oraz spala mniej paliwa (węgla). Kocioł wyróżnia innowacyjna technologia spalania gazów wydobywających się w procesie spalania węgla. W tradycyjnym kotle gazy /spaliny z nad paleniska ulatują przez komin do atmosfery. W kotle z cyklonowym dopalaczem, spliny/gazy ulegają spalaniu w temperaturze ponad 1 tys. st.C, dzięki czemu większość szkodliwych związków ulega zniszczeniu. W tradycyjnym kotle węglowym c.o. palenie trwa przez cały czas zapotrzebowania na ciepło. Kocioł z cyklonowym dopalaczem, wymiennikiem, współpracuje z buforem, dzięki czemu okres palenia w kotle zostaje skrócony do kilku godzin na tydzień. Efektem jest znaczne ograniczenie emisji oraz mniejsza ilość potrzebnego węgla. Rynek pieców c.o. w Polsce jest bardzo duży. Wynosi około 1 mln pieców na węgiel w gospodarstwach domowych. W Europie i na świecie są miliony kotłów c.o. W związku z koniecznością ochrony zdrowia mieszkańców Polski, dyrektywami UE i krajowymi programami rządowymi dot. ograniczenia niskiej emisji spowodowanej głównie przestarzałymi piecami domowymi, kocioł z cyklonowym dopalaczem spalin może być znakomitym rozwiązaniem problemu. Zastosowanie kotła pozwoli także na dalsze korzystanie z węgla, jako powszechnie dostępnego paliwa w Polsce. Potencjalny biorca będzie mógł wprowadzić na rynek kocioł c.o. na węgiel, który nie zanieczyszcza środowiska, jest oszczędny i niezwykle wydajny.

Zastosowanie rynkowe

Kocioł c.o. z cyklonowym dopalaczem spalin od 2013 roku badany był kilkakrotnie pod względem emisji zanieczyszczeń. Badania wykazały, że miesięczna emisja spalin jest 10.krotnie mniejsza niż w tradycyjnych kotłach c.o. na węgiel, a oszczędność opału wynosi około 50%. Od tego czasu kocioł został jeszcze ulepszony i obecnie (w 2016 r.) przechodzi kolejne badania emisyjne i cieplne. Wyniki pomiarów wskazują, że kocioł mieści się w najwyższej 5 klasie wg normy PN EN 303-5:2012 dot. sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym (do mocy cieplnej 500 kW).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"