Baza technologii


Logo wpisu Kolba broni strzeleckiej z modułowym magnetoreologicznym układem tłumienia

Kolba broni strzeleckiej z modułowym magnetoreologicznym układem tłumienia

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Istotą wynalazku jest umieszczenie w kolbie broni strzeleckiej płynnie sterowanego magnetoreologicznego układu tłumiącego rozpraszającego energię odrzutu w procesie strzelania (pojedyńczy strzał lub seria). Zastosowanie w układzie kolby płynnie sterowanego tłumika magnetoreologicznego znacząco wpływa na zmniejszenie wartości siły pchnięcia oddziaływującej na strzelca, jak również ogranicza przemieszczenie ruchomego elementu kolby. Mając na uwadze ograniczenia przestrzeni kolby broni strzeleckiej, płynnie sterowany układ magnetoreologiczny umieszczony może być w osi kolby, lub w dowolnym miejscu przestrzeni kolby poprzez odpowiednie układy adaptujące. Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia do kolby magnetoreologicznego modułu tłumiąco-hamującego uderzenie suwadła w korpus broni samoczynnie-samopowtarzalnej. Moduł ten może stanowić integralną część kolby lub dodatkową nasadkę dostosowaną do danego typu broni i samej kolby. Zastosowanie w układzie kolby modułu tłumiąco-hamującego z płynnie sterowanym tłumikiem magnetoreologicznym znacząco wpływa na zmniejszenie podrzutu broni oraz pośrednio na wartość siły pchnięcia oddziaływującej na strzelca, jak również ogranicza przemieszczenie ruchomego elementu kolby.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Poprzez zastosowanie płynnie sterowanego magnetoreologicznego układu tłumiącego uzyskuje się: 1) korzystny wpływ na przemieszczenia elementów układu, które zarówno z punktu widzenia eksploatacyjnego jak i matematycznego, zapewnią możliwie optymalne wartości wielkości charakteryzujących odrzutu broni, zarówno podczas strzelania amunicją strzelecką ogniem pojedyńczym, jak również ogniem seryjnym, czy też w przypadku strzelania granatami nasadkowymi, 2) poprawę celności strzałów pojedyńczych i strzałów oddawanych w serii, 3) znaczne zmniejszenie wartości siły pchnięcia oddziaływującej na strzelca, co znacząco wpływa na komfort użytkowania broni. Korzystne zmiany wynikające z zastosowania rozwiązania: po raz pierwszy zastosowano w tego typu układach inteligentny płynnie sterowany magnetoreologiczny układ tłumiący siłę odrzutu, sterowanie układem tłumiącym odbywa się w sposób płynny poprzez zintegrowany z kolbą zasilacz programowalny, tłumik może być ustawiony w osi kolby lub w dowolnym innym ustawieniu w przestrzeni kolby, poprzez odpowiednie układy adaptacyjne. W zależności od modyfikowanej konstrukcji kolby układ tłumiący może działać na zasadzie ruchomej obudowy - nieruchomego tłoczyska oraz ruchomego tłoczyska - nieruchomej obudowy.

Zastosowanie rynkowe

Przegląd rozwoju konstrukcji broni samoczynno - samopowtarzalnej, jednoznacznie pokazuje, iż obok takich głównych cech eksploatacyjnych, jak niezawodność i szybkość działania ważnym, a jednocześnie trudnym, do rozwiązania zadaniem, jest zapewnienie optymalnej wartości podrzutu i odrzutu, które to zjawiska mają istotny wpływ na celność broni. W omawianej grupie obiektów, cecha ta zależy od bardzo wielu czynników. Kształtują je głównie dwie grupy wielkości: - parametry charakteryzujące urządzenia celownicze, - parametry dynamiczne związane bezpośrednio z cechami konstrukcyjnymi elementów mechanicznych. Aktualny poziom rozwoju konstrukcyjnego optyczno-elektronicznych urządzeń celowniczych pozwala zapewnić bardzo wysoki stopień naprowadzania obiektu na cel. W stosunku do cech, które analizować należy jako przynależne do pierwszej z wymienionych grup i które wpływają również na celność obiektu, można uznać, że aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne urządzeń celowniczych, reprezentują w pełni satysfakcjonujący poziom eksploatacyjny. Decydującymi parametrami, od których w bardzo wyraźny sposób zależy celność wymienionych rodzajów obiektów są cechy związane bezpośrednio z rozwiązaniem konstrukcyjnym i parametrami ruchu głównych elementów mechanicznych oraz ich obciążeniami dynamicznymi (zjawiska uderzenia). Właściwy dobór wielkości części składowych obiektu istotnie poprawia przede wszystkim jego stabilność, dzięki czemu naprowadzanie na cel w serii strzałów jest ułatwione, jednakże dotychczasowe doniesienia wskazują na problem minimalizacji wpływu zjawisk podrzutu i i odrzutu broni na jej celność.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"