Baza technologii


Logo wpisu Kolejowy podkład energetyczny

Kolejowy podkład energetyczny

Izabela Szerszeniewska

Opis technologii / usługi

Kolejowy podkład energetyczny jest odpowiedzią na współczesne wyzwania energetyczne stawiane budownictwu kolejowemu XXI wieku. Zaspokaja potrzeby energetyczne. Rozwiązanie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści: pozyskanie darmowej energii odnawialnej, ochrona środowiska oraz budowanie pozytywnego, proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów przejazdu taboru kolejowego.

Zastosowanie rynkowe

Kolejowy podkład energetyczny jest odpowiedzią na współczesne wyzwania energetyczne stawiane budownictwu kolejowemu XXI wieku. Zaspokaja potrzeby energetyczne. Rozwiązanie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"