Baza technologii


Logo wpisu Komora do jednoczesnego prowadzenia procesów ortogonalnych elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i chromatografii cieczowej

Komora do jednoczesnego prowadzenia procesów ortogonalnych elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i chromatografii cieczowej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest komora do ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej przy użyciu płytki nośnej z warstwą fazy stacjonarnej, wyposażonej w obramowanie uszczelniające. Istota wynalazku polega na tym, że obramowanie (7) uszczelniające na obwodzie warstwy (3) fazy stacjonarnej płytki (2) nośnej, na boku leżącym po przeciwnej stronie niż bok, do którego jest doprowadzone zasilanie roztworem fazy ruchomej, ma wycięcia piłozębne, natomiast dwa naprzeciwległe boki obramowania (7) mają wycięcia zakończone półkoliście. W podkładce (4) elastycznej i w przykrywie (5) są dwa rzędy otworów, stanowiących komory elektrodowe, rozmieszczonych nad zakończeniami wycięć, w których to otworach są umieszczone elektrody, a ponadto w przykrywie (5) jest umieszczony rząd rurek(12), których wloty są nad końcowymi fragmentami wycięć piłozębnych, a wyloty są połączone z układem (13) do odbierania fazy ruchomej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą urządzenia do ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej jest uzyskiwanie ciągłego rozdzielenia mieszanin związków chemicznych. To oznacza, że mieszanina substancji chemicznych jest podawana w sposób ciągły do układu rozdzielczego, a podczas procesu ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej jej poszczególne rozdzielone składniki opuszczają układ separacyjny również w sposób ciągły. Te rozdzielone składniki mogą być zbierane w odrębne pojemniki kolektora frakcji. Należy zaznaczyć, że warunkiem stosowania techniki jest posiadanie grup jonogennych przez cząsteczki substancji rozdzielanych.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie może być wykorzystane do oczyszczania, wzbogacania i rozdzielania związków chemicznych, które są składnikami mieszanin związków chemicznych, np. po syntezie leków, wzorców chemicznych (peptydy), ekstraktów roślinnych itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

NIP: 7120106911

Adres www: http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"