Baza technologii


Logo wpisu Komora pomiarowa do badań zmian oporności cienkich warstw pod wpływem otoczenia gazowego

Komora pomiarowa do badań zmian oporności cienkich warstw pod wpływem otoczenia gazowego

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Konstrukcja komory według wynalazku, rodzaj materiału i sposób uszczelnienia pozwalają na badania oporności próbek z cienkimi warstwami w szerokim zakresie temperatur. Taka konstrukcja umożliwia szybsze nagrzewanie badanej próbki wewnątrz komory a grube ścianki korpusu i pokrywy zmniejszają oddziaływanie zmian temperatury w pomieszczeniu na pomiary.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne z pokrywą zapewnia łatwy dostęp do wnętrza komory w celu umieszczenia i połączenia próbki z przewodami zasilającymi.

Zastosowanie rynkowe

Komora pomiarowa znajduje zastosowanie u producentów czujników gazów niebezpiecznych w powietrzu, np. wodoru. Komora pomaga określić charakterystyki materiałów wykorzystywanych w czujnikach reagujących na obecność np. wodoru w powietrzu oraz urządzeniach kontrolno – sortujących w produkcji czujników wodoru. Zależnie od tych charakterystyk - czułość, zakres temperatur pracy, otoczenie innych gazów - komory wraz z testowanymi czujnikami mogą być wykorzystane w laboratoriach przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego lub gazowego, u producentów nawozów sztucznych - wszędzie tam, gdzie perforacja instalacji w wyniku np. rozwarstwienia albo korozji prowadzi do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"