Baza technologii


Logo wpisu Komorowa protezka strzemiączka ucha środkowego

Komorowa protezka strzemiączka ucha środkowego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Zgodnie z opisem patentowym A1 (21) 395333 (Biuletyn UP RP, Nr 1(1018), 2013, s.6-7), komorowa protezka strzemiączka ucha środkowego ma kształt stożkowej komory wypełnionej płynem fizjologicznym i ograniczonej przez pierścieniową ściankę w kształcie pobocznicy stożka ściętego. Szersza podstawa komory jest zamknięta membraną, połączoną ze sztywną tarczą i elementem. Element, usytuowany na zewnątrz stożkowej komory i zakończony zawieszką, przenosi drgania kowadełka do wnętrza. Węższa podstawa komory jest zakończona otworem kapilarnym i zamocowana do płytki strzemiączka. Tulejka otaczająca otwór kapilarny łączy stożkową komorę z przestrzenią uchą wewnętrznego wypełnioną płynem perylimfatycznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu z rynkowymi protezkami strzemiączka nowa protezka komorowa: 1) zapewnia lepsze pobudzanie do drgań płynu perylimfatycznego, co skutkuje lepszymi pooperacyjnymi wynikami słuchowymi; 2) jest bezpieczniejsza dla pacjenta, ponieważ nie wprowadza się drgającego tłoczka do przedsionka ślimaka, co zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych w postaci zaburzeń równowagi; 3) umożliwia śród- i pooperacyjną aplikację leku do płynu perylimfatycznego. 4) eliminacja skomplikowanych i drogich elementów elektronicznych w stosowanych obecnie implantach słuchowych i zastąpienie ich prostym układem mikro-mechanicznym, 5) zastąpienie stosowanych obecnie tłoczkowych protezek strzemiączka, z możliwością wykorzystania nowego rozwiązania na skalę światową, 6) możliwość modyfikacji rozwiązania uwzględniającej stymulację ślimaka przez okienko okrągłe (zasadność zgłoszenia patentu w procedurze EPC/PCT).

Zastosowanie rynkowe

Otochirurgia, w szczególności zabiegi stapedotomii. Odbiorcami produktu będą placówki medyczne przeprowadzające zabiegi stapedotomii w Polsce i na świecie, w tym Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach szczególnie zainteresowane wdrożeniem urządzenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"