Baza technologii


Logo wpisu KOMPAN - mobilny asystent podróży dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami

KOMPAN - mobilny asystent podróży dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami

Nexocode Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Aplikacja mobilna Kompan dedykowana jest dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz ich opiekunów podróżujących koleją. Dzięki aplikacji mogą one wyszukiwać połączenia pod kątem ich dostępności, uwzględniając potrzeby konkretnego użytkownika, np. dla osoby niewidomej lub poruszającej się na wózku. W aplikacji znajdą nie tylko szczegółowy opis dostępności dworców i peronów, ale również samego taboru kolejowego. W prosty sposób będą one mogły dokonać zakupu biletu oraz jednym kliknięciem zgłosić potrzebę asysty. Przy spotkaniu z asystą oraz w nagłych przypadkach pomoże komunikator tekstowy. Dzięki integracji z systemami kolejowymi aplikacja na bieżąco poinformuje pasażera o ewentualnych zmianach czy opóźnieniach. Na dostępnych dworcach aplikacja będzie prowadzić użytkownika na odpowiedni peron oraz pokaże wszelkie udogodnienia, takie jak toalety czy windy, a także, wykorzystując opartą na beaconach lokalizację wewnątrz budynków, punkty handlowo-usługowe w obrębie dworca dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugi moduł aplikacji przeznaczony jest dla przewoźników oraz ich pracowników. Umożliwia on zarządzanie asystą dla osób z niepełnosprawnościami. Panel administracyjny pomoże w szybki sposób zorganizować asystę oraz wszelkie niezbędne urządzenia wspomagające, takie jak rampy czy podnośniki. Pozwoli też na informowanie podróżnego o statusie organizacji wsparcia oraz bezpośredni i bezpieczny kontakt z podróżnym dla osób przeprowadzających asystę przez aplikację. Cały system zaprojektowany jest zgodnie ze standardem WCAG 2.0 i dostosowany do współpracy z technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranowe.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

rozwiązanie systemowe, jednolite dla całego kraju ułatwi pasażerom o szczególnych potrzebach wybór odpowiedniego połączenia, samodzielne poruszanie się po dworcu oraz zgłaszanie asysty aplikacja mobilna dla osób z niepełnosprawnościami przybliży transportowe oferty spółek kolejowych oraz ograniczy bariery ich dostępności innowacyjny, wspólny system obsługi asysty dla spółek oferujących przewozy będzie łatwiejszy i tańszy w utrzymaniu niż aktualnie istniejące różnorodne rozwiązania każdego z przewoźników, możliwa będzie też wspólna organizacja asysty dla przejazdów łączonych różnych przewoźników zintegrowany system dla wszystkich przewoźników pozwoli dokładniej zlokalizować bariery architektoniczne na dworcach czy w taborze, a także mądrzej zaspokajać dane potrzeby

Zastosowanie rynkowe

Dla osób o szczególnych potrzebach kluczowa jest pełna informacja o warunkach realizacji przejazdu do podejmowania decyzji o wyborze środka czy trasy. Aktualnie brakuje zintegrowanego systemu zarządzania transportem kolejowym w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach. Każdy z przewoźników ma swój własny proces zgłaszania asysty dla podróżnego telefonicznie, emailowo bądź przez formularze online. Brakuje wspólnego dla wszystkich przewoźników kolejowych standardu publikacji informacji, a przede wszystkim rozwiązania mobilnego, które umożliwiałoby osobom z niepełnosprawnościami pozyskanie odpowiednich informacji oraz dokonywanie zgłoszeń dotyczących pomocy w zakresie bieżącego wsparcia w procesie całej podróży. Brakuje również ujednoliconego w formie źródła wiedzy, które osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom pomoże ocenić dostępność dworców, stacji przesiadkowych oraz taboru kolejowego w planowaniu podróży. Aplikacja Kompan odpowiada na wymienione wyżej potrzeby branży transportu kolejowego. Dzięki wprowadzeniu proponowanego rozwiązania dostęp do usług kolejowych dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz ich opiekunów będzie ułatwiony. Uproszczone będzie też zapewnienie wsparcia dla potrzebujących osób poprzez moduł asysty dostępny dla przewoźników.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Nexocode Sp. z o.o.

NIP: 6762533324

Adres www: http://www.nexocode.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"