Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania

Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Kompozyt diamentowy składający się z mikroproszku diamentowego i niediamentowej fazy wiążącej, znamienny tym, że fazę wiążącą stanowi dwukrzemek tytanu TiSi2 w ilości od 20% do 40% masy. Sposób wytwarzania kompozytu diamentowego polegający na wymieszaniu proszku diamentowego z fazą wiążącą i spiekaniu mieszaniny w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur, gdzie jako fazę wiążącą stosuje się mikroproszek dwukrzemku tytanu TiSi2 ilości od 20% do 40% masy, mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7 do 9 GPa w temperaturze od 1700°C do 1900°C, przy czym proces spiekania prowadzi się w zakresie termodynamicznej stabilności diamentu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii wartą dużej uwagi jest fakt, że duży udział fazy wiążącej według wynalazku w spieku nie obniża twardości materiału, co umożliwia wykorzystanie mniejszej ilości drogiego mikroproszku diamentowego, a tym samym obniża koszty wytworzenia kompozytu. Zastosowanie dwukrzemku tytanu TiSi2 zapewnia mocne połączenie pomiędzy cząstkami spiekanego materiału. W czasie procesu spiekania następuje w strefie kontaktu reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje TiC, SiC. Obecność węglików w kompozycie jest bardzo korzystna, ponieważ poprawiają się właściwości wytrzymałościowe spieku diamentowego - zmniejsza jego kruchość. Równocześnie tego typu faza wiążąca uzyskuje wysoką twardość wynoszącą do 50GPa, charakterystyczną dla spieków o małym udziale fazy wiążącej. Materiał charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, przykładowo wytrzymałość na ściskanie średnicowe dla 30% masy TiSi2 wynosi 213,45 MPa. Otrzymany spiek jest odporny na ścieranie.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego o podwyższonej twardości. Może być wykorzystany do produkcji wierteł, tarcz szlifierskich, dłut, pił itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"