Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt warstwowy z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania

Kompozyt warstwowy z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Istota kompozytu według wynalazku polega na tym, że zawiera 50-95% wagowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20 μm, 5-50% wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej wybranej z grupy metali Al, Ni, Ti, Co, Mg, Fe, przy czym w międzymetalicznej fazie wiążącej jeden z metali stanowi 0-95% wagowych zaś warstwę podłożową stanowi węglik metalu z kobaltową fazą wiążącą stanowiącą 5-30% wagowych lub metal z grupy od IV-VI układu okresowego pierwiastków. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że mieszaninę składającą się 50-95% wagowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20 μm, 5-50% wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej wybranej z grupy metali Al, Ni, Ti, Co, Mg, Fe, przy czym w międzymetalicznej fazie wiążącej jeden z metali stanowi 0-95% wagowych zaś warstwę podłożową stanowi węglik metalu z kobaltową fazą wiążącą stanowiącą 5-30% wagowych lub metal z grupy od IV-VI układu okresowego pierwiastków - po wysokociśnieniowym spieczeniu poddaje się dodatkowej obróbce cieplnej poprzez dodatkowe wyżarzanie w temperaturze 500-1400°C i pod ciśnieniem od 1 x 10 do -3 do 1 x 10 do 5 Pa w czasie od 20 minut do 3 godzin.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie innowacyjnego wynalazku gwarantuje obniżenie ceny płytki w związku ze zmniejszeniem zawartości cBN w jej składzie. Wytworzone kompozyty charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na zużycie, w szczególności przy szlifowaniu materiałów o dużej twardości rzędu 55 HRC. Zużycie regularnego azotku boru w czasie szlifowania takimi narzędziami stali hartowanej zmniejsza się od 20 do 40% w porównaniu do narzędzi wytwarzanych metodą tradycyjną.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"