Baza technologii


Logo wpisu Kompozytowy pręt zbrojeniowy

Kompozytowy pręt zbrojeniowy

Henryk Barsow

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy głównie budownictwa i zwiększa zdolność przejmowania przez zbrojenie kompozytowe sił i naprężęń występujących w konstruklcjuach betonowych

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedmiotem wynalazku jest kompozytowy pręt zbrojeniowy, charakteruzujący się tym iż stopień nasączenia włókien żywicą jest różny, zależny od położenia włókien względem średnicy pręta. Zapewnia to lepsze połaczenie pręta z otoczeniem np. betonem i tym samym skuteczniejsze przenoszenie obciążeń.

Zastosowanie rynkowe

Materiały kompozytowe sukcesywnie zastępują tradycyjne zbrojenia stalowe, głównie z uwagi na lepsze parametry wytrzymałościowe, odporność na korozję, trwałość i ciężar właściwy. Proponowana technologia poprawia zdolność przejmowania obciążeń przez kompozytowy pręt zbrojeniowy i tym samym lepsze jego wykorzystanie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"