Baza technologii


Logo wpisu Kompozyty miedź-diament o wysokim przewodnictwie cieplnym

Kompozyty miedź-diament o wysokim przewodnictwie cieplnym

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia wytwarzania kompozytów o wysokim przewodnictwie cieplnym pozwala na produkcję materiałów, które przewodzą ciepło dwa razy lepiej niż czysta miedź. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie tych materiałów do bardzo wydajnego odprowadzania ciepła od wszelkiego rodzaju układów elektronicznych, w szczególności tych o dużej mocy. W porównaniu do miedzi lub aluminium opracowane materiały kompozytowe cechują się znacznie obniżoną rozszerzalnością cieplną (odpowiednio dwu- lub trzykrotne) co, w przypadku połączenia z układami półprzewodnikowymi i pracy w warunkach zmiennych temperatur, ma bardzo korzystny wpływ na trwałość układu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowana technologia wytwarzania kompozytów pozwala na wytwarzanie materiałów o cechach, które nie są obecnie oferowane na rynku. Materiały na bazie miedzi i diamentu, w zależności o potrzeb, mogą się charakteryzować przewodnością cieplną do 820 W m-1 K-1 przy zachowaniu współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie 9-10·10-6 K-1. Opracowane kompozyty wielokrotnie przewyższają swoimi parametrami konkurencyjne i komercyjnie dostępne materiały np. W-Cu, Mo-Cu, Al-SiC.

Zastosowanie rynkowe

Głównym potencjalnym zastosowaniem kompozytów o wysokim przewodnictwie cieplnym jest chłodzenie wszelkiego rodzaju układów elektronicznych, zarówno w zastosowaniach cywilnych jak i wojskowych (np. diody laserowe, diody LED wysokiej mocy, moduły IGBT, tranzystory, wzmacniacze wysokich mocy). Innym potencjalnym zastosowaniem może być wydajniejsza stabilizacja temperaturowa baterii np. satelitów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

NIP: 5250005834

Adres www: http://www.inmat.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"