Baza technologii


Logo wpisu Konsorcjum bakteryjno-grzybowe i sposób bioremediacji gleby skażonej substancjami ropopochodnymi

Konsorcjum bakteryjno-grzybowe i sposób bioremediacji gleby skażonej substancjami ropopochodnymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem innowacji jest technologia, którą stanowi konsorcjum bakteryjno-grzybowe wyizolowane z gleby skażonej ropą naftową i sposób bioremediacji gleby skażonej substancjami ropopochodnymi. Istotą wynalazku jest też sposób bioremediacji gleby skażonej substancjami ropopochodnymi, który polega na tym, że do zanieczyszczonego układu wprowadza się mieszaną kulturę bakteryjną, zawierającą Pseudomonas putida K1, Pseudomonas stutzeri S7 i Rhodococcus ruber M21 w ilości co najmniej 105 komórek na 1 g suchej masy gruntu, korzystnie z dodatkiem grzyba strzępkowego Trichoderma reesei W4 w ilości co najmniej 103 komórek na 1 g suchej masy gruntu. Okazało się, że dodatek grzyba strzępkowego Trichoderma reesei W4 powodował wzrost aktywności bakterii dodawanych do gleby w formie biopreparatu, co znacznie przyspiesza biologiczny rozkład oleju napędowego w glebie względem układu bez dodatku biopreparatu. Konsorcjum i sposób według wynalazku pozwalają na przyspieszenie biodegradacji substancji ropopochodnych. Pod wpływem wyspecjalizowanego konsorcjum bakteryjno-grzybowego zwiększa się efektywność oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych. Rośnie aktywność biodegradacyjna bakterii Pseudomonas putida K1, Pseudomonas stutzeri S7 i Rhodococcus ruber M21 w obecności grzyba strzępkowego Trichoderma reesei W4.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowane w technologii mikroorganizmy są naturalną mikroflorą licznych środowisk glebowych, przez co ich dodatek nie powoduje zakłócenia w ekosystemie.

Zastosowanie rynkowe

Opracowaną technologię mogą zastosować firmy działające w branży ochrony środowiska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2023 12:35

Wróć na stronę "Bazy"