Baza technologii


Logo wpisu Konsultacje lekarskie w podróży

Konsultacje lekarskie w podróży

Telmedicin Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

E-Konsultacja lekarskie w podróży to propozycja dla podróżujących u których pojawią się nagłe, nieoczekiwane problemy zdrowotne. Szybki kontakt z lekarzem umożliwi uzyskanie profesjonalnej porady ukierunkowującej dalsze postępowanie tj. zażycie zaleconych leków czy też niezwłoczny kontakt z placówką medyczną z uwagi na stan pacjenta który może wymagać pilnej interwencji medycznej. Konsultacje lekarskie moga być świadczone w kilku językach zabezpieczając także liczne grupy pasażerów odwiedzających Polskę służbowo lub turystycznie tj. angielski, rosyjski, ukraiński. Dodatkowym istotnym elementem porady lekarskiej jest możliwość wystawienia e-recepty , którą podróżujący może wykupić od razu w aptece zlokalizowanej na dworcu PKP lub w jego pobliżu. Z uwagi na intymny, wrażliwy charakter kontaktu z lekarzem konsultacje będa realizowane w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie usytuowanej w ramach udostępnionej powierzchni na dworcu PKP o wymiarach nie przekraczających 130cm /160 cm , wyposażonej w monitor do wideokonferencji pacjenta z lekarzem oraz (w zależności od uzgodnionego modelu obsługi) w urządzenie do rejestracji pacjenta i pobrania płatności za konsultacje. Innym bardzo istotnym atutem rozwiązania oprócz natychmiastowej dostepności do konsultacji z lekarzem jest cena konsultacji która średnio jest niższa od kosztu konsultacji w placówce medycznej o 40-50%.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Gabinet telemedyczny w ramach innowacyjnej technologicznie, komfortowej dla pacjenta kabiny, wyposażonej od strony informatycznej w funkcjonalności wspierające przebieg konsultacji, pozwala na zaawansowaną komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem znajdujących się w odległych od siebie geograficznie miejscach. Dworce kolejowe są miejscem publicznym w których dziennie przebywa istotna ilość podróżujących. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pasażerów dworce w ostatnich latach zostały otoczone lokalami prowadzącymi działalność handlową i gastronomiczną, ale dotychczas nie oferują lekarskiej pomocy medycznej, która zabezpieczy podstawowe problemy zdrowotne przydarzające się w podróży lub wskaże co należy robić w przypadku problemów poważnych. Gabinet telemedyczny wpisuje się w taką ofertę, od strony organizacyjno - prawnej konsultacje w gabinecie będą realizowane przez lekarzy podmiotu leczniczego Telmedicin, którzy w codziennej praktyce świadczą e -konsultacje lekarskie, od strony technicznej Gabinet jest przygotowany lokalowo i informatycznie do realizacji usługi w środowisku bezpiecznym dla pacjenta. Obecnie Dawca realizuje E-Konsultacje w Gabinetach ulokowanych w sieci Aptek. Jakościowo Biorca rozszerza dla pasażerów porfolio usług o porady lekarskie zabezpieczajace problemy zdrowotne w podróży dla pasażerów polskich i zagranicznych. Ilościowo korzyści Biorcy są do oszacowania w zależności od przyjętego modelu współpracy.

Zastosowanie rynkowe

W medycynie Gabinety telemedyczne zwiększają dostępność do konsultacji lekarskich w miejscach w których jest utrudniona dostępność do placówek stacjonarnych bądź miejscach w których pacjenci szukają pomocy medycznej tj. punkty apteczne, punkty diagnostyczne. Gabinety mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenia medyczne zbierające parametry życiowe pacjentów i tym samym zwiekszające efektywność diagnostyczną konsultacji telemedycznej. Urządzenia muszą spełniać waruki techniczne umożliwiające niezakłócony przekaz danych pomiędzy learzem a pacjentem oraz musza być zintergowane z systemem IT zapropogramowanych do realizacji konsultacji. Konsultacje telemedycznę są świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu różnych rozwiązań z obszaru technologii komunikacyjnych i mobilnych zwiększając jakość i komfort usługi dla pacjentów oraz bezpieczeństwo kominikacji. Konsultacje telemedyczne na szeroką skalę są wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej, assistance - zabezpieczając medycznie Klientów produktów życiowych i zdrowotnych oraz Klientów w ramach polis turystycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Telmedicin Sp. z o.o.

NIP: 5272720484

Adres www: http://www.telemedi.co

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"