Baza technologii


Logo wpisu Koparko samoładowacz zestawu.

Koparko samoładowacz zestawu.

Ars Krzysztof Szorc

Opis technologii / usługi

Jest to rodzaj maszyny-technologii adresowanej głównie dla rolnictwa, ale też gospodarki komunalnej czy budownictwa, zawartej w nowym produkcie, którego nośnikiem może być ciągnik rolniczy, lub może on posiadać własny samojezdny nośnik. Bazuje na idei ładowacza czołowego z możliwością dalekiego wysięgu, w tym samozaładunku na podczepiony do niego środek transportu, z dodaną funkcją kopania. Występujące w rolnictwie ładowacze czołowe typu tur montowane na ciągnikach rolniczych, przy obecnym szybkim rozwoju rolnictwa już nie zaspokajają w pełni jego potrzeb, stąd w wielu zwłaszcza dużych gospodarstwach pojawiają się bardziej specjalistyczne samojezdne ładowarki typu Monitu, JCB, charakteryzujące się znacznie większym zasięgiem pracy elementu roboczego. Jednak i to rozwiązanie mimo że kosztowne to zaspokaja jedynie jedną potrzebę gospodarstwa mianowicie układanie bel z paszą i słomą w znacznie wyższe niż dotychczas stosy. Tymczasem rolnik potrzebuje znacznie więcej, mianowicie: potrzebuje naprawienia, czy zbudowania drogi dojazdowej do swego pola czy posesji, którą zniszczył poprzez głębokie koleiny wyjeżdżone traktorem, potrzebuje co jakiś czas przekopać /odmulić/ rowy melioracyjne, cieki wodne lub zbiornik wodny występujące na terenie gospodarstwa, potrzebuje w pojedynkę tj. kierując ciągnikiem z podczepionym środkiem transportu /przyczepa, rozrzutnik obornika/, wykonać konkretną pracę, np.: pojechać na żwirownię i załadować się żwirem na odbudowę zniszczonej drogi dojazdowej, pojechać na łąkę czy pole i zwieść zeń do gospodarstwa wszystkie bele, samodzielnie je załadowując i rozładowując na placu paszowym w wysokie stosy, wszystko z na stałe podczepioną przyczepą, rolnik ma potrzebę pojechania do lasu ciągnikiem z przyczepą, załadowania ją drewnem, a po przywiezieniu jej rozładowania, bo musi ogrzać dom zimą, w końcu rolnik ma potrzebę wywieść obornik na pole, a najlepszym dla niego rozwiązaniem by było to, gdzie w pojedynkę, ciągnikiem wyposażonym w nowy rodzaj ładowacza z podczepionym do ciągnika roztrząsaczem obornika, mógłby podjechać pod pryzmę obornika, nie odczepiając załadować przyczepę /roztrząsacz/ przy tym nie rozjeżdżając podłoża, po czym wywieść i roztrząść obornik na polu. Właśnie takie oczekiwania spełnia proponowany wynalazek. Należy pamiętać że w Polsce produkcja żywności oparta jest o rolnictwo indywidualne, oznacza to że właścicielem i prowadzącym gospodarstwo jest pojedynczy rolnik, natomiast do wykonania wyżej wymienionych prac w warunkach dzisiejszego stanu techniki potrzebne są zarówno dwa traktory /z przyczepą i ładowaczem/ jak i dwaj traktorzyści. Sprawia to duże zatory i problemy w rolnictwie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowane rozwiązanie wyróżnia się wszechstronnością, posiada duży wysięg roboczy, którym ładowacz operuje, w porównaniu do konkurencji, we wszystkich kierunkach tj. zarówno nad powierzchnią jak i w głąb co jest istotne w przypadku załadunku i rozładunku towaru ale również prac ziemnych np.: odmulania rowów melioracyjnych, regulowania cieków wodnych, prac wykopkowych itp. Najistotniejszą funkcją wymienionego ładowacza wyróżniającego go od konkurencji jest to że potrafi załadować środek transportu podłączony do nośnika ładowacza, bez ich rozłączania podczas załadunku czy rozładunku.

Zastosowanie rynkowe

Dziedzinami, do których adresowany jest urządzenie pod robocza nazwą „koparko samoładowacz zestawu” jest głównie rolnictwo ale też gospodarka komunalna, melioracyjno - wodna budownictwo czy przemysł leśny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Ars Krzysztof Szorc

NIP: 9661419634

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"