Baza technologii


Logo wpisu Laserowy czujnik drgań i wychyleń

Laserowy czujnik drgań i wychyleń

Ireneusz Pyka

Opis technologii / usługi

Istnieje potrzeba ciągłego monitoringu zachowania się szeregu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Spełnienie powyższych wymagań możliwe jest przy zastosowaniu opracowanych w Laboratorium Techniki Laserowej GIG laserowych czujników, wyposażonych w cyfrowy system akwizycji i analizy danych. Zasada pomiaru oparta jest na rejestrowaniu odchylenia wiązki laserowej od jej wyjściowego - pionowego położenia zerowego - po przejściu przez klin cieczowy o odpowiednim współczynniku załamania światła i dekremencie tłumienia drgań własnych. Poziom cieczy jest bezwzględnym pomiarowym układem odniesienia, a kąt pomiędzy normalną do powierzchni cieczy, a osią czujnika, jest kątem wychylenia czujnika i obiektu, na którym jest on zainstalowany. Sygnał z każdej części krzemowego fotodetektora wprowadzany jest przy pomocy karty A/D do cyfrowego rejestratora, gdzie następuje analiza i rejestracja sygnału. Rozwiązanie chronione jest Polskim Patentem P-322 933.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Analiza danych pomiarowych, uzyskanych za pomocą czujnika umożliwia: identyfikację czynników wpływających na stabilność obiektu i ocenę ich uciążliwości ustalenie stopnia utraty wartości użytkowych podjęcie we właściwym czasie decyzji o zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki budowlanej czy innych zabezpieczeń.

Zastosowanie rynkowe

Ciągłe monitorowanie zachowania się obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika: zakres pomiaru + 5 mm/m (z możliwością przestrajania od 2 do 50 mm/m) rozdzielczość + 0.01 mm/m częstotliwość drgań < 10 Hz napięcie zasilania urządzenia .......... 230 V AC pobór mocy układu pomiarowego.......... < 2 W cyfrowa rejestracja danych Kontrola z zastosowaniem takiego wyposażenia pomiarowego jest realizowana w szczególności na takich obiektach jak: budynki mieszkalne, kościoły, obiekty zabytkowe, wieże szybowe, maszty, kominy itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"