Baza technologii


Logo wpisu Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują zdolności pochłaniania PEM, co w bardzo wielu zastosowaniach stanowi warunek konieczny. Z drugiej strony, materiały ekranujące o wysokiej zdolności pochłaniania PEM charakteryzują się najczęściej znaczną grubością, sztywnością i masą powierzchniową, co uniemożliwia ich zastosowanie np. jako lekkich osłon przenośnych, a także specjalnych rodzajów odzieży ochronnej. Przedmiotem wynalazku jest nowa generacja. włókienno-tworzywowych wielowarstwowych materiałów osłonowych, efektywnie ekranujących pola elektromagnetyczne, wyróżniających się wysoką skutecznością ekranowania. Skuteczność ta wynika przede wszystkim z dużej zdolności absorpcji PEM, powodowanej w bardzo znacznym stopniu przez intensyfikację wielokrotnych odbić wewnętrznych na występujących rozgraniczeniach między warstwami materiałów składowych. Nowe ekranujące materiały warstwowe charakteryzują się małymi grubościami i niskimi masami powierzchniowymi, wynoszącymi w zależności od konstrukcji - odpowiednio:1,0-1,6 mm oraz 90-400 g/m2. Materiały te, o różnej konstrukcji, spełniają wysokie wymagania w zakresie skuteczności ekranowania PEM w badanym zakresie częstotliwości 8,0-18,0 GHz - współczynnik absorpcji PEM kształtuje się na poziomie ≥40%, nawet przekraczając 70%, odbicia na poziomie ≤20% i transmisji ≤40%, dochodząc nawet do ok.1%.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Lekkie - 190-400 g/m2 i cienkie - 1,2-1,5 mm - wielowarstwowe włókiennicze materiały ekranujące, wykazujące w zakresie wysokich częstotliwości 8,0-18,0 GHz bardzo wysoką zdolność absorpcji - współczynnik loss insert dochodzący do 70% i praktyczny brak transmisji PEM.

Zastosowanie rynkowe

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo włókiennicze względnie odzieżowe

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"