Baza technologii


Logo wpisu Licencja na produkcję bezprzewodowych czujników korozji w instalacjach przemysłowych w zastosowaniach rafineryjnych, energetycznych i branży gazowej

Licencja na produkcję bezprzewodowych czujników korozji w instalacjach przemysłowych w zastosowaniach rafineryjnych, energetycznych i branży gazowej

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest licencja na produkcję aparatury diagnostycznej służącej do bieżącego monitorowania postępu korozji w oparciu o opatentowaną w Wielkiej Brytanii technologię "Permasense". Kluczowy wyróżnik technologii osadzony jest w obszarze inżynierii materiałowej zapewniającej właściwe przeniesienie fali ultradźwiękowej od badanego obszaru, poprzez system falowodów, aż do głowicy ultradźwiękowej i to bez użycia sprzężenia akustycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Unikatową zaletą technologii jest możliwość pozyskiwania nieinwazyjnych pomiarów ubytków grubości ścianki rur i zbiorników w temperaturach do +600C w rafineriach, elektrowniach, instalacjach chemicznych, petrochemicznych itp. System czujników na stałe zainstalowanych w newralgicznych punktach instalacji przemysłowych dzień w dzień przekazuje służbom utrzymania ruchu informację o postępie korozji rur, zbiorników i armatury w najszerszym zakresie temperatur, od -180°C do +600°C. Rozwiązanie jest szyte na miarę dla instalacji respektujących zasady RBI (Risk Based Inspection). Główne zalety systemu to: Natychmastowa informacja zwrotna o postępie korozji poprzez sieć na stałe zamontowanych bezprzewodowych czujników korozji Przewidywalność w zarządzaniu aktywami + Wczesne ostrzeżenie o postępującej korozji + Korelacja ze zmiennymi warunkami procesu produkcyjnego + Lepsze prognozowanie zmian grubości warstw Optymalizacja czynności profilaktycznych + Efektywne kosztowo, bezpieczne pomiary + Bezkosztowe powtarzalne pomiary + Montaż i pomiary nie wymagają wstrzymania produkcji + Izolacja termiczna rur zdejmowana tylko raz Bezpieczne dla personelu + Brak ryzyka utraty zdrowia w lokalizacjach o podwyższonym ryzyku

Zastosowanie rynkowe

Monitorowanie korozji w instalacjach przemysłowych. Czujniki Permasense stosowane są w instalacjach przemysłowych w branży chemicznej, petrochemicznej, energetycznej i wydobywczej (upstream) do nieinwazyjnego monitorowania korozji wewnątrz rur i zbiorników. Naturalnym odbiorcą są działy utrzymania ruchu. Czujniki montowane są na stałe, a informacja pomiarowa przesyłana jest bezprzewodowo do centrali, gdzie następuje interpretacja wyników pomiaru. Największą zaletą technologii jest możliwość precyzyjnej ekstrapolacji wyników pomiarów, a tym samym przewidywanie remontów, korelacja postępu korozji z parametrami procesu produkcyjnego, wydłużenie czasu pomiędzy planowanymi remontami i zmniejszenie prawdopodobieństwa ryzyka awarii. Technologia bardzo dobrze wpasowuje się w nowoczesny system zarządzania ryzykiem w instalacjach przemysłowych - tzw. RBI - Risk Based Inspection.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"