Baza ekspertów


Logo wpisu Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

Lubelski Park Naukowo Technologiczny

Opis oferowanych usług

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest instytucją powołaną do wspierania rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie platformy dla współpracy i realnego partnerstwa lubelskich uczelni i biznesu. LPNT realizuje projekt pt. "INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym" (POIG; Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej). Projekt wspiera tworzenie nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów. W ramach projektu LPNT świadczy usługi niezbędne dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasila finansowo nowopowstałego przedsiębiorcy w formie objęcia udziałów w tworzonej spółce. LPNT wspiera również startupy w rozpoczynaniu działalności, m.in. generowanie pomysłów, testowanie produktu, budowanie modelu biznesowego, tworzenie nowych produktów, komunikowanie produktu. Dodatkowo LPNT prowadzi usługi konsultingu innowacji. Są to porady w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w szczególności ochronę wynalazków, wzorów patentowych i użytkowych; badania patentowe, szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresy własności intelektualnej, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów dostosowana do potrzeb zleceniodawcy w tym od inwestorów kapitałowych (Anioły Biznesu oraz Fundusze Venture Capital). W LPNT działają również inno-brokerzy, czyli osoby zajmujące się komercjalizacją wiedzy. Dokonali oni już kilkudziesięciu wdrożeń z jednostek naukowo-badawczych do gospodarki i firm. Udaje im się skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych, które wprowadzane do przedsiębiorstw generują zyski. Spółka od kilku lat dynamicznie działa w zakresie organizowania relacji typu R2B, B2B, R2R. Dzięki współpracy z naukowcami LPNT S.A. jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. Umożliwia nawiązywanie szerokich kontaktów zarówno ze środowiskiem naukowym jak i biznesowym w kraju i zagranicą.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Lubelski Park Naukowo Technologiczny

NIP: 7122914578

Adres www: http://www.lpnt.pl

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"