Baza technologii


Logo wpisu Magnetyczna kolej hybrydowa

Magnetyczna kolej hybrydowa

Hyper Poland sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Hyper Poland jest jedyną firmą na świecie posiadającą technologię umożliwiającą stopniową implementację koncepcji Hyperloop jako unowocześnienia branży kolejowej. Opracowaliśmy unikalną, zgłoszoną do opatentowania technologię, która pozwala naszym pojazdom, dzięki użyciu pasywnej lewitacji magnetycznej, poruszanie się na istniejących torach kolejowych z prędkością 300 km/h (Etap 1 - Magrail - rozwiązanie hybrydowe zapewniające utrzymanie funkcjonalności kolei konwencjonalnej). Następnie można przekształcić system w próżniowy, osiągający prędkość 600 km/h na istniejących torach (Hyperrail - Etap 2) i 1200 km/h na nowych dedykowanych trasach (Hyperloop - Etap 3). W przypadku istniejących tras Kolei Dużych Prędkości (KDP) nie ma potrzeby realizacji Etapu 3 ze względu na możliwość osiągnięcia docelowej prędkości Hyperloop’a w Etapie 2, dzięki dużym promieniom łuków na tych trasach. Rozpoczęcie procesu od ich modernizacji do standard pasywnego maglev’a w Etapie 1 umożliwia zwiększenie prędkości do ponad 400 km/h przy utrzymaniu kosztu energii na takim samym poziomie jakiego potrzebuje KDP do jazdy z prędkością 300 km/h. Jednocześnie koszty utrzymania są o 25% niższe, co wynika z mniejszej ilości elementów ruchomych. Nasza technologia umożliwia unowocześnienie istniejącej infrastruktury kolejowej (często zaniedbanej i niezbyt intensywnie wykorzystywanej) do prędkości 300 km/h przy bardzo rozsądnym poziomie kosztów (szacunki na bazie poziomu kosztów w Europie Środkowej i Wschodniej rozpoczynają się od ok. 6 mln EUR za kilometr infrastruktury). Takie unowocześnienie może znacząco zmienić wzorce transportowe: zwiększyć mobilność towarów i ludzi i tym samym stworzyć zupełnie nowy krajobraz gospodarczy, społeczny i środowiskowy w wielu miejscach w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. W 2017 roku zbudowaliśmy pierwszy prototyp. W 2019 roku zamierzamy zbudować platformę testową i pod koniec 2021 roku chcemy zacząć wdrażać program pilotażowy w Europie. Naszymi partnerami są m.in. PLL LOT, Politechnika Warszawska i Instytut Kolejnictwa. Utworzyliśmy imponującą międzynarodową radę doradczą, w skład której wchodzą: Dorota Raben - ekspert ds. logistyki i były Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku S.A., Amos Ron - były Dyrektor Generalny w Ministerstwie Energii i Infrastruktury w Izraelu, Jacek F Gieras, który przeprowadził badania nad Shinkansen SCMaglev w Japan Railway Central i Vladas Lašas, który razem z sir Richardem Bransonem, jest współzałożycielem Carbon War Room. Obecnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania grantu z NCBR w wysokości ok 3,8 mln EUR i przygotowań do uruchomienia kampanii equity crowdfunding na jednej z globalnie wiodących platform – londyńskiej Seedrs.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możemy zmodernizować istniejącą infrastrukturę kolejową (czasami bardzo przestarzałą) do prędkości 300 km/h, przy bardzo rozsądnym koszcie (szacunki na poziomie kosztowych w krajach CEE zaczynają się od około 6 mln EUR za kilometr infrastruktury), czyli koszcie nieznacznie wyższszym niż tradycyjna modernizacja linii do 160 km/h. Koszty drugiej generacji (etap 2), tj. systemu Hyperrail - rozwiązania próżniowego pozwalającego na podróżowanie z prędkością 600 km/h w istniejących korytarzach kolejowych, szacujemy na ok. 18 milionów EUR za kilometr. Nasza technologia ma społeczny wpływ w wielu aspektach. Zmniejszenie ilości pojazdów ciężarowych w użyciu, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i hałas, mniejsze zatłoczenie dróg i mniejszą liczbę wypadków itp., Które przekładają się na mniejszą presję środowiskową i wyższą jakość życia społeczeństwa. Szybki transport pasażerski, wprowadzony po systemie cargo, zmniejszy również liczbę samochodów osobowych na drogach i zwiększy dostępność szybkiego szybkiego transportu po przystępnej cenie). Zwiększona prędkość przemieszczania ładunków (dla późniejszych etapów również dla podróży pasażerskich) stworzy niespotykane dotąd możliwości wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego (porównywalne prawdopodobnie tylko z rozwojem konwencjonalnych kolei i późniejszych linii lotniczych dostarczanych światu), zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych, gdzie nasza technologia może ulepszyć przestarzałą infrastrukturę kolejową za rozsądną i przystępną cenę.

Zastosowanie rynkowe

Nasze rozwiązania będą wdrażane w branży transportowej: transporcie kolejowym. Rozpoczynamy od stworzenia systemu hybrydowego na istniejących korytarzach kolejowych: dodajemy do niego pasywne tory magnetyczne i silnik liniowy, jednocześnie zachowując funkcjonalność kolei konwencjonalnej. W drugim etapie przekształcamy ten system w próżniowy, stosując specjalne pokrywy próżniowe. Obniżenie ciśnienia powietrza pozwala osiągnąć wyższe prędkości (około 600 km / h). W trzecim etapie możemy zbudować zupełnie nowe korytarze próżniowe dla prędkości do 1200 km / h. Opracowaliśmy również unikalny system przechylania umożliwiający pokonywanie zakrętów do 76% szybciej niż obecnie dostępne rozwiązania wychylne (tj. na łuku o promieniu 1500 m nasz system pozwoli na poruszanie się z prędkością ok. 295 km / h, podczas gdy obecnie dostępny systemy mogą osiągać około 168 km / h). System ten może być również wykorzystywany w pociągach kolei konwencjonalnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Hyper Poland sp. z o.o.

NIP: 5223090126

Adres www: http://www.hyperpoland.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"