Baza technologii


Logo wpisu Maszyna do zbierania i segregowania kamieni

Maszyna do zbierania i segregowania kamieni

Usarya Polska Sp. Z O.O.

Opis technologii / usługi

Maszyna do zbierania i segregowania kamieni będzie wykorzystywana do zbierania kamieni znajdujących się w wierzchniej warstwie (do 25 cm w głąb profilu gleby) z pól uprawnych. Ponadto urządzenie umożliwia oddzielenie kamieni od drobnych cząstek mineralnych gleby oraz oddzielenia frakcji organicznych gleby. Zbieracz wymaga agregatowania z ciągnikiem rolniczym o odpowiedniej mocy i wykonuje wskazane działania w trakcie jednego przejazdu, nawet w trudnych warunkach glebowych (podwyższona wilgotność). Maszyna do zbierania kamieni z pól uprawnych może znaleźć odbiorców na całym świecie wśród: rolników (gospodarstwa ze standardową produkcją rolną oraz ogrodniczą), ale i przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, zajmujących się min.: zagospodarowaniem kruszywa naturalnego tj. firm budujących drogi, ogrodzenia, itp.). Ponadto, urządzenia mogą być wykorzystane do rekultywacji gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego ze względu na duże zakamienienie. Odbiorcami maszyny potencjalnie są osoby z całego świata, a szczególnie z rejonów, w których występują problemy związane z zakamienieniem ze względu na położenie geograficzne np. (Skandynawia, Rosja, kraje alpejskie, ale również na innych kontynentach w Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii). Oczywiście na rynku zbieraczy kamieni są alternatywne rozwiązania, które niestety nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Jako producenci, którzy wykonują zabiegi odkamieniania gleby we własnych gospodarstwach zdajemy sobie sprawę, że nasz projekt ma szansę powodzenia. Testowaliśmy wiele rozwiązań i mamy zakupione urządzenia innych firm, poza tym wykonując usługi w zakresie zbioru kamieni dysponujemy doświadczeniem oraz opiniami naszych klientów. Dzięki tym wszystkim czynnikom ukształtował się nasz pomysł na maszynę, która maiłaby istotną przewagę konkurencyjną na tym rynku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki opracowanemu urządzeniu oczyszczanie pól z kamieni będzie przebiegało dużo sprawniej, co jest istotne z punktu widzenia bardzo niewielkiego czasu w ciągu roku, w którym możliwości wykorzystania urządzenia jest fizycznie realna (przerwa w okresie wegetacyjnym roślin, oraz konieczność wykonania innych zabiegów agrotechnicznych). Dzięki czemu w jednostce czasu umożliwi to zbiór kamieni z większej powierzchni. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest oczyszczenie pola, co korzystnie wplywa na użytkowanie różnego rodzaju mszyn, bez obaw o ich uszkodzenie. Kamienie uszkadzając części robocze maszyn uprawnych, powodują lub w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają wykonanie standardowych zabiegów agrotechnicznych oraz narażająa wykonujących te zabiegi na duże straty związane z koniecznością wymiany uszkodzonych elementów. Ponadto obecność kamienia w warstwie uprawnej gleby, na której sadzone są rośliny np. bulwiaste, powoduje uszkodzenie bulw, korzeni podczas zbioru, a w rezultacie duże straty z tytułu ograniczonej możliwości przechowania takich, popsutych płodów rolnych. Podmioty, które zakupią maszynę mogą wykonywać usługę zbioru kamienia w zamian za surowiec. W ten sposób firma będzie miała korzyści, z tytułu pozyskanego materiału. Istotną zaletą jest czystość pozyskiwanego kamienia (niski stopień zanieczyszczenia glebą), co jest warunkiem ich sprzedaży jako kruszywa do dalszego przerobu. Najważniejszą cechą wyróżniającą nasze rozwiązanie od konkurencji jest szybkość i dokładność zbierania kamieni o zróżnicowanej średnicy, dzięki zastosowaniu systemu roboczego w oparciu o zestaw podwójnych walców zbierających. Jest to innowacja na skalę światową. Dzięki niej pierwszy zestaw walców zbiera kamienie o większej średnicy, jednocześnie wyrównując, kopiując teren przed drugim zestawem walców, których celem jest zebranie drobniejszych kamieni. Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest efektywna praca maszyny również w warunkach gorszego przygotowania pola (nienależycie wyrównany teren). Nowatorskim rozwiązaniem wyróżniającym nasze urządzenie jest zastosowanie taśmy transmisyjnej w celu przenoszenia kamienia do zbiornika maszyny, a przez to również obniżenie kosztów eksploatacyjnych maszyny. Warto dodać że opisane powyżej modyfikacje umożliwią prawidłowe funkcjonowanie maszyny w utrudnionych warunkach glebowych (duże uwilgotnienie), które praktycznie zupełnie dyskwalifikuje użycie obecnie dostępnych rozwiązań

Zastosowanie rynkowe

Maszyna do zbierania kamieni z pól uprawnych może znaleźć odbiorców na całym świecie wśród: rolników (gospodarstwa z standardową produkcją rolną oraz ogrodniczą), ale i przedsiębiorstw wyspecjalizowanych zajmujących się min.: usługami dla rolnictwa i ogrodnictwa, jak również zagospodarowaniem kruszywa naturalnego tj. firmy budujących drogi, ogrodzenia, itp.). Ponadto urządzenia mogą być wykorzystane do rekultywacji gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego ze względu na duże zakamienienie. Odbiorcami maszyny potencjalnie są osoby z całego świata, a szczególnie z rejonów w których występują problemy związane z zakamienieniem ze względu na położenie geograficzne np. (Skandynawia, Rosja, kraje alpejskie, ale również na innych kontynentach w Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii). Działając na rynku lokalnym w zakresie usług związanych ze zbieraniem kamieni, zaobserwowaliśmy bardzo duże i trudne do zaspokojenia potrzeby w sektorze rolniczym na tego typu usługi. Z drugiej strony napotkaliśmy problemy natury technicznej związane z konstrukcją dostępnych na rynku urządzeń, których działanie odbiega od oczekiwań osób zamawiających usługi. Zakupione 2 maszyny różnych firm nie zdały egzaminu i wymagały daleko idących przeróbek aby można było w ogóle je móc wykorzystywać w tym celu. Dokonaliśmy ponadto szczegółowej analizy rynku zbieraczy kamieni podczas wizyt na wystawach sprzętu rolniczego i specjalistycznego (np. największe tragi sprzętu w Europie W Hanowerze) i nie znaleźliśmy na nich urządzenia, które spełniałoby oczekiwania nasze i naszych klientów. Stwierdziliśmy również bardzo niewielu graczy na rynku produkcji tych uradzeń, tak naprawdę jedyną liczącą sięfirmą, jest firma Kongskilde

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Usarya Polska Sp. Z O.O.

NIP: 1182144980

Adres www: http://brak

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"