Baza technologii


Logo wpisu Materiały do montażu struktur półprzewodnikowych mocy

Materiały do montażu struktur półprzewodnikowych mocy

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Oferujemy materiały do niskotemperaturowy montażu spiekanego (LTJT). Ta metoda umożliwia wytworzenie trwałego złącza pomiędzy dwoma metalizowanymi powierzchniami. Procedura montażu polega na nałożeniu materiału w postaci pasty na jedną z metalizowanych powierzchni poprzez druk przez szablon lub sito. Następnie po wstępnym suszeniu warstwy w temperaturze 150oC przez 10 minut należy docisnąć oba łączone elementy z siłą przynajmniej 2,5 MPa i przez co najmniej 10 minut utrzymywać temperaturę 300oC. Materiałami używanymi do montażu są proszki srebra, czyli spełniające obecne wymogi środowiskowe. w temperaturze, topliwe w znacząco niższej od punktu topnienia srebra.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niskotemperaturowy montaż (LTJT) jest to metoda montażu metalizowanych struktur. Wykonane złącze może być eksploatowane w temperaturze 300oC, czego nie umożliwiają inne technologie montażu (klejenie, lutowanie lutowiami Sn-Pb). Srebro jest najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego i ciepła. Przewodnictwo warstw zawiera się w przedziale 25-50% wartości dla czystego srebra. Siła ścinająca złącze przekracza 20 MPa. Są to wartości znacząco lepsze niż uzyskiwane innymi metodami montażu.

Zastosowanie rynkowe

Ze względu na wysokie przewodnictwo elektryczne i termiczne złączy LTJT gwarantują one sprawne odprowadzenie ciepła ze struktury aktywnej mocy i niskie straty napięcia na rezystancji złącza. Zatem ta metoda montażu jest szczególnie zalecana w energoelektronice do montażu tranzystorów z bramką izolowaną (IGBT) stosowanymi m.in. w falownikach do silników AC, optoelektronice – odprowadzenie ciepła ze struktur LED stosowanych w laserach półprzewodnikowych i oprawach energooszczędnych źródeł oświetlenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"