Baza technologii


Logo wpisu Materiały do montażu struktur półprzewodnikowych mocy

Materiały do montażu struktur półprzewodnikowych mocy

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii

Oferujemy materiały do niskotemperaturowy montażu spiekanego (LTJT). Ta metoda umożliwia wytworzenie trwałego złącza pomiędzy dwoma metalizowanymi powierzchniami. Procedura montażu polega na nałożeniu materiału w postaci pasty na jedną z metalizowanych powierzchni poprzez druk przez szablon lub sito. Następnie po wstępnym suszeniu warstwy w temperaturze 150oC przez 10 minut należy docisnąć oba łączone elementy z siłą przynajmniej 2,5 MPa i przez co najmniej 10 minut utrzymywać temperaturę 300oC. Materiałami używanymi do montażu są proszki srebra, czyli spełniające obecne wymogi środowiskowe. w temperaturze, topliwe w znacząco niższej od punktu topnienia srebra.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niskotemperaturowy montaż (LTJT) jest to metoda montażu metalizowanych struktur. Wykonane złącze może być eksploatowane w temperaturze 300oC, czego nie umożliwiają inne technologie montażu (klejenie, lutowanie lutowiami Sn-Pb). Srebro jest najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego i ciepła. Przewodnictwo warstw zawiera się w przedziale 25-50% wartości dla czystego srebra. Siła ścinająca złącze przekracza 20 MPa. Są to wartości znacząco lepsze niż uzyskiwane innymi metodami montażu.

Zastosowanie rynkowe

Ze względu na wysokie przewodnictwo elektryczne i termiczne złączy LTJT gwarantują one sprawne odprowadzenie ciepła ze struktury aktywnej mocy i niskie straty napięcia na rezystancji złącza. Zatem ta metoda montażu jest szczególnie zalecana w energoelektronice do montażu tranzystorów z bramką izolowaną (IGBT) stosowanymi m.in. w falownikach do silników AC, optoelektronice – odprowadzenie ciepła ze struktur LED stosowanych w laserach półprzewodnikowych i oprawach energooszczędnych źródeł oświetlenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"