Baza technologii


Logo wpisu Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji (projekt nr 108)

Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji (projekt nr 108)

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty są nowe materiały uzyskane poprzez modyfikację nanokrystalicznego dwutlenku tytanu, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach bardzo efektywnego fotokatalitycznego niszczenia komórek mikroorganizmów oraz degradacji związków organicznych w warunkach naświetlania światłem widzialnym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Materiały na bazie dwutlenku tytanu (TiO2) znane są jako materiały o właściwościach fotokatalitycznych, do zastosowań zarówno środowiskowych, jak i biomedycznych. TiO2 naświetlany światłem ultrafioletowym dzięki swojej aktywności fotokatalitycznej wykazuje bowiem własności bakteriobójcze, grzybobójcze, dezynfekujące oraz neutralizujące zapach. Z materiałów tych wykonuje się zarówno powłoki samoczyszczące, jak i środki do dezynfekcji, sterylizacji oraz preparaty dezodorujące. Przedmiotem oferty technologicznej są materiały o właściwościach fotokatalitycznych stworzone na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu zmodyfikowanego w sposób umożliwiający wykorzystanie światła widzialnego. Materiały te bardzo efektywnie fotokatalizują degradację związków organicznych oraz fotoinaktywują komórki bakterii. Zalety materiałów na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 to: brak toksyczności w ciemności, zarówno gotowego materiału, jak i substratów wykorzystywanych do jego syntezy; efekt silnej fototoksyczności względem mikroorganizmów wywoływany naświetlaniem światłem widzialnym, dzięki czemu nie trzeba stosować drogich lamp emitujących szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe; możliwość tworzenia klarownych roztworów koloidalnych, łatwo wnikających w trudno dostępne miejsca oraz dających możliwość tworzenia cienkich fotodezynfekujących warstw na różnych podłożach; stabilność w szerokim zakresie pH, w szczególności przy pH=7 obojętnym dla żywych organizmów, w odróżnieniu od niemodyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 wykazującego stabilność tylko w środowisku kwaśnym; brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i organizm ludzki; niski koszt produkcji.

Zastosowanie rynkowe

Materiały na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 mogą znaleźć zastosowanie jako: preparaty do pokrywania powierzchni warstwą samoczyszczącą, w szczególności wykonanych z materiałów przeźroczystych; roztwory do sterylizacji i odkażania, np. narzędzi chirurgicznych, cewników oraz innych elementów szklanych i plastikowych stosowanych w medycynie; preparaty dezynfekujące do fotodynamicznej inaktywacji mikroorganizmów; płyny czyszczące do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Badania eksperymentalne fotodegradacji albuminy wołowej, jako modelowego białka oraz fotoinaktywacji szczepu Escherichia coli w warunkach naświetlania światłem widzialnym w obecności nanokrystalicznego zmodyfikowanego TiO2 potwierdziły wysoką aktywność fotokatalityczną oferowanych materiałów. Oferowane materiały stanowią przedmiot dwóch zgłoszeń patentowych, w których przedstawiono zarówno metody syntezy opisywanych materiałów, jak i obszary ich zastosowania w postaci zawiesiny lub emulsji. Dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii trwają na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"