Baza technologii


Logo wpisu Metanomierz laserowy

Metanomierz laserowy

Ireneusz Pyka

Opis technologii / usługi

Kotły przystosowywane z powodów ekonomicznych i ekologicznych do spalania metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego wyposażone są w zaawansowane systemy sterowania. Optymalizacja procesu spalania i spełnienie warunków bezpieczeństwa wymagają ciągłego, dokładnego i bezzwłocznego pomiaru stężenia metanu w linii dosyłowej. Konieczność ta wynika ze zmiennych parametrów dosyłanego gazu, takich jak: koncentracja metanu i innych gazów kopalnianych, zawartość pary wodnej itp., związanych z technologią pozyskiwania metanu z pokładów węgla. Prezentowany metanomierz jest oryginalną konstrukcją GIG. Zasada działania oparta jest na selektywnej absorpcji promieniowania laserowego w zakresie średniej podczerwieni. Osiągnięte parametry metrologiczne (liniowość charakterystyki, czas reakcji, dokładność i selektywność pomiaru) i budowa przystosowana do pracy w specyficznych warunkach przemysłowych umożliwiły zastosowanie tych urządzeń w systemach sterowania pracą palników metanowych. Poprawność stosowanych rozwiązań została zweryfikowana w czasie trzyletniej eksploatacji w ciepłowniach spalających gaz pochodzący z odmetanowania różnych kopalń węgla kamiennego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Testy przeprowadzone w certyfikowanych jednostkach wykazały zakładaną dokładność pomiaru koncentracji metanu, liniową charakterystykę przyrządu, odporność na obecność innych gazów kopalnianych, pary wodnej i pyłów.

Zastosowanie rynkowe

Sterowanie pracą palników metanowych w kotłach przystosowanych (z powodów ekonomicznych i ekologicznych) do spalania metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego. Dane techniczne metanomierza laserowego MET7A: zakres pomiarowy: 0-100% obj, dokładność + 1% zasilanie: ~ +230 + 10 – 15%, moc 30VA sygnał wyjściowy (pomiarowy): 4-20 mA, 0-10 V wyjście sterujące: przekaźnikowe OPEN – ERROR, CLOSE – O.K., gabaryty i masa: głowica pomiarowa 10 kg, 120x120x200 moduł obróbki sygnału 5 kg, 400x400x210

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"