Baza technologii


Logo wpisu Metoda immobilizacji ceramicznych mas zagęszczanych ścinaniem

Metoda immobilizacji ceramicznych mas zagęszczanych ścinaniem

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest metoda trwałego osadzenia mas ceramicznych zagęszczanych ścinaniem na płaskiej powierzchni ceramicznej, polimerowej, z włókniny lub metalu z wykorzystaniem reakcji fotopolimeryzacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawiona metoda charakteryzuje się prostotą i elastycznością technologii. Metoda bazuje na łatwo dostępnych i niekosztownych urządzeniach laboratoryjnych/przemysłowych. W tej metodzie można zastosować praktycznie dowolna cieczą STF. Grubość warstwy osadzanej i unieruchamianej cieczy STF może wynosić do 10mm, a powierzchnia na którą się nakłada warstwę zależy tylko od wielkości dostępnego źródła promieniowania. Możliwe jest nakładanie i fotoutwardzanie modyfikowanych cieczy zagęszczanych ścinaniem w systemie ciągłym (nakładanie i przesuw materiału z nałożoną cieczą STF pod źródłem UV). W wyniku modyfikacji polimerem (po usieciowaniu) masy zagęszczanej ścinaniem zwiększa się maksymalny skok lepkości cieczy, a więc rosną potencjalne właściwości ochronne lub tłumiące. Dodatkowo wytworzenie sieci polimerowej odpowiadającej za unieruchomienie masy STF odpowiada za powtarzalność skoku lepkości. Podwyższenie temperatury cieczy STF do 50°C zazwyczaj likwiduje efekt skoku lepkości. Immobilizacja masy zaproponowaną metodą ogranicza efekt wpływu temperatury. Dzięki temu unieruchomione masy STF wykazują wysoki skok lepkości w temperaturze nawet do 70°C. Jako monomer ulegający polimeryzacji można stosować każdy związek organiczny zawierający jedno, dwa lub więcej wiązań C=C mających zdolność do brania udziału w reakcji polimeryzacji rodnikowej oraz dobrze mieszający się z cieczą STF. Ilość monomeru stosowanego do unieruchomienia masy jest stosunkowo niewielka i nie przekracza 5-10%wag. (w stosunku do masy cieczy STF).

Zastosowanie rynkowe

Ze względu na swoją naturę ciecze zagęszczane ścinaniem (ang. STF) nie mogą być zastosowane jako osobno występujący materiał konstrukcyjny ponieważ nie są wstanie utrzymać w długim przedziale czasowym nadanego im kształtu (rozpływają się po powierzchni, spływają itp.). Z tego względu zastosowanie cieczy STF wymaga trwałego osadzenia ich na elemencie nośnym lub zamknięcia w jakiejś strukturze (np. gąbce, polimerze, itp.) Opracowana metoda pozwala w łatwy sposób osadzać warstwę cieczy STF o grubości do 10mm na płaskiej powierzchni ceramicznej, polimerowej, z włókniny lub metalu bez utraty ich właściwości. Materiały z tak osadzoną cieczą STF można zastosować w przedmiotach do protekcji ciała człowieka, w tym do kamizelek kuloodpornych, ochraniaczy sportowych oraz w urządzeniach tłumiących energię w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym do rozpraszania drgań i wstrząsów .

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"