Baza technologii


Logo wpisu Metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych

Metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Opracowana w IZTW metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych Rotresel oparta jest na metodzie elektrostatyczno-elektrolitycznej, należącej do grupy metod elektrochemicznych unieszkodliwiania tego typu odpadów. Metoda ta opiera się na zasadzie destabilizacji jonowej otoczki pojedynczej kropli oleju oraz wykorzystuje zjawisko elektrokoagulacji i adsorpcji, bazując jednocześnie na przewodnictwie jonowym zużytych emulsji. Rezultatem prowadzonych badań w tym zakresie jest urządzenie Rotresel 25. W urządzeniu tym elektrody zanurzone w neutralizowanej emulsji wytwarzają pole elektrostatyczne, w którym zjonizowane krople oleju przemieszczając się w kierunku elektrod ulegają połączeniu w większe zespoły. Rozpad emulsji i jej rozdział na fazę wodną i olejową następuje w wyniku oddziaływania pola elektrostatycznego oraz migracji z elektrody glinowej, jonów glinu do fazy wodnej. Przechodzące do roztworu jony glinu przekształcają się w wodorotlenki, które adsorbują na swojej powierzchni cząstki oleju. W wyniku elektrolizy skoagulowany i zaadsorbowany olej, zmieszany z produktami elektrolizy, na skutek m. in. konwekcji, unoszony jest na powierzchnię w postaci półpłynnej mieszaniny faz organicznych i nieorganicznych. Mieszanina ta, po odsączeniu na specjalnych filtrach, składowana może być w zbiornikach do całkowitego wysuszenia. Urządzenie Rotresel 25 pozwala na skuteczne unieszkodliwianie zużytych cieczy obróbkowych stosowanych w obróbce skrawaniem, w szczególności do neutralizacji emulsji olejowych na bazie olejów mineralnych i półsyntetycznych (zwykłych i mikroemulsji) o stężeniu do 3% i pH 7-9. Posiada wydajność 20-40 l/h.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu z innymi metodami neutralizacji zużytych cieczy obróbkowych obecnych na rynku, metoda i urządzenie Rotresel 25 charakteryzuje się dużą uniwersalnością, m.in. poprzez możliwość neutralizacji wielu rodzajów i gatunków cieczy o różnym stopniu zużycia, stężenia i zanieczyszczenia. Metoda ta charakteryzuje się wysoką efektywnością procesu neutralizacji: umożliwia ona uzyskanie tak dużego stopnia oczyszczenia, że wskaźnik chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) odpadu wodnego po neutralizacji uzyskuje wartość niższą od dopuszczalnych wartości wskaźnika ChZT dla kanalizacji komunalnej. Ze względu na wysoką skuteczność neutralizacji cieczy obróbkowych (zwykłych emulsji olejowych oraz cieczy półsyntetycznych) urządzenie Rotresel może być stosowane jako samodzielna instalacja do unieszkodliwiania tego typu odpadów. Przedstawiona metoda i urządzenie mogą być wykorzystywane również do neutralizacji płynów technologicznych typu emulsji wodno-olejowych używanych w transporcie, przemyśle górniczym, wiertniczym, drzewnym i galwanicznym. Metoda Rotresel zapewnia po neutralizacji odpad wodny wolny od zasolenia i zanieczyszczeń chemicznych, który może być skierowany do kanalizacji. Możliwe jest również ponowne wykorzystanie wody odpadowej w zamkniętym obiegu wody w zakładzie.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: metoda neutralizacji i urządzenie Rotresel może być zastosowane w branży drzewno-papierniczej do oczyszczania stosowanych w tym przemyśle cieczy wykorzystywanych w maszynach do obróbki i przetwórstwa drewna. Zastosowanie w branży elektromaszynowej: metoda neutralizacji i urządzenie Rotresel mogą być wykorzystane w branży elektromaszynowej do unieszkodliwiania cieczy hydraulicznych w przemyśle budowy i eksploatacji maszyn oraz mechanicznym. Ponadto mogą być stosowane w transporcie kolejowym do neutralizacji cieczy chłodzących silników Diesla lokomotyw spalinowych. Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: metoda neutralizacji i urządzenie Rotresel mogą być wykorzystane w górnictwie i technologiach wydobywczych do oczyszczania trudnopalnych cieczy hydraulicznych stosowanych w eksploatacji górniczej i płynów obróbkowych wykorzystywanych w wiertnictwie. Metoda ta ma szczególnie duże zastosowanie w technologiach metali i produktów metalowych do neutralizacji cieczy obróbkowych stosowanych w procesach obróbki skrawaniem (toczenia, frezowania, wiercenia) i w obróbce plastycznej (wycinania, wykrawania, tłoczenia, wyciskania itd.). Zastosowanie w branży ochrona środowiska: metoda neutralizacji i urządzenie Rotresel mogą być wykorzystane w dziedzinie ochrony środowiska, gdyż zdecydowanie obniżają emisję szkodliwych substancji związanych z procesami produkcyjnymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"