Baza technologii


Logo wpisu Metoda odzysku polimeru z zadrukowanych folii PETG

Metoda odzysku polimeru z zadrukowanych folii PETG

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku termoplastycznego polimeru z zadrukowanych folii wykonanych z odpadowego polietylenotereftalanu glikolu (PETG). Technologia polega na potraktowaniu zadrukowanych folii odpowiednim rozpuszczalnikiem w celu usunięcia farby przed procesem granulacji. Proponowana technologia recyklingu folii PETG jest bezpieczna dla środowiska bez użycia szkodliwych rozpuszczalników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia stanowiąca przedmiot wynalazku w porównaniu do innych metod odzysku termoplastycznego polimeru z zadrukowanych materiałów nie obejmuje użycia szkodliwych rozpuszczalników lub mieszanin, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniszczyć strukturę termoplastycznego polimeru.Ponadto metoda ta obejmuje proste oprzyrządowanie i znaczącą redukcję odpadów organicznych.

Zastosowanie rynkowe

Przedstawiona technologia recyklingu polimeru termoplastycznego z nadrukowanych folii PETG może być zastosowana w każdym przypadku, gdy odpad polimerowy składa się z zadrukowanego polimeru termoplastycznego pochodzącego z odpadów np. gospodarstwa domowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"